Eesti teadustaristu teekaardi uuendamise infopäev

Teekaart on pikaajaline (10-20 aasta perspektiiviga) planeerimisvahend, mis sisaldab loetelu uutest või kaasajastamist vajavatest riiklikult olulistest teaduse infrastruktuuriüksustest (taristuobjektidest). Teekaardi koosseisu lülitatavad taristud võivad olla nii füüsilised objektid ja võrgustikstruktuurid kui ka liikmelisused rahvusvahelistes teadustaristu organisatsioonides. Taristuobjekti lülitamine teekaardi koosseisu ei tähenda automaatset rahastamisotsust ega reasta objekte tähtsuse järjekorras, kuid teekaart on sisendiks edaspidistele strateegilistele otsustele, sh rahastusotsustele.

Esimene Eesti teadustaristu teekaart valmis 2010. aastal. Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele uuendatakse teekaarti regulaarselt (3-4 aasta tsükliga), et arvestada muutuvaid vajadusi ja võimalusi. Uuendatud teekaart ilmus 2014. aastal (https://www.etag.ee/rahastamine/infrastruktuuritoetused/teadustaristu-teekaart/)

SA Eesti Teadusagentuur käivitab 2018. a Eesti teadustaristu teekaardi järjekordse uuendamise. Teekaart 2018 nimekirja võivad kandideerida nii praegused teekaardi objektid, mille senist tegevust hinnatakse vahearuannete alusel, kui ka uued teadustaristuettepanekud. Sellega seoses korraldab SA Eesti Teadusagentuur Eesti teadustaristu teekaardi uuendamise infopäeva. Infopäevale on oodatud nii praeguste teekaardi objektide esindajad kui uute ettepanekute esitajad.

Infopäev toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuse (Turu 2) Struve II saalis 27. veebruaril 2018 kell 12-14 (registreerumine ja kohv alates 11.30).

Kava

  • Tervitussõnad – Andres Koppel (ETAg)
  • Teadustaristute arendamisest strateegilises plaanis – Indrek Reimand (HTM)
  • Teekaardi uuendamise protsessist – Toivo Räim (HTM)
  • Teekaardi uuendamise vooru ja vormide tutvustus – Priit Tamm (ETAg)

Registreerumine (palume registreeruda hiljemalt 23. veebruariks 2018)

Lisainfo: https://www.etag.ee/rahastamine/infrastruktuuritoetused/teadustaristu-teekaart/teekaart-2018/

Priit Tamm
Teadustaristu valdkonna juht
SA Eesti Teadusagentuur
priit.tamm@etag.ee