Eesti teaduse populariseerimise auhind 2012 – tähtaeg 15. september

Eile kinnitas haridus- ja teadusminister käskkirja Eesti teaduse populariseerimise auhinnakonkursi avamise kohta.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 15. september. Kandidaate saab esitada kuude kategooriasse, alates sellest aastast on välja antav elutöö preemia Tiiu Silla nimeline. Konkursi preemiafond on 21 500 eurot.

Kandideerima oodatakse tegevteadlasi või teaduskollektiive, trükiväljaannete esindajaid, audio-visuaalse meedia ja elektrooniliste kanalite esindajaid, innovatiivsete meetodite kasutajad ning üksikisikud või kollektiive, kes on tegelenud teaduse populariseerimisega.

Kategooriad nominentide esitamiseks on:

1. Tiiu Silla nimeline elutöö preemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest – 6500 eurot.

2. Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine audio-visuaalse ja elektroonilise meedia abil:
a) peapreemia 2500 eurot;
b) ergutuspreemia 500 eurot.

3. Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine trükisõna abil (artiklid, artiklite sarjad, raamatud vms):
a) peapreemia 2500 eurot;
b) ergutuspreemia 500 eurot.

4. Tegevused/tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel:
a) peapreemia 2500 eurot;
b) ergutuspreemia 500 eurot.

5. Parim teadust ja tehnoloogiat populariseeriv teadlane, ajakirjanik, õpetaja vms:
a) peapreemia 2500 eurot;
b) ergutuspreemia 500 eurot.

6. Parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel:
a) peapreemia 2500 eurot;
b) ergutuspreemia 500 eurot.

Kõigisse kategooriatesse peale elutöö preemia saab esitada ka iseennast ja/või oma tegemisi. Konkursi osalusvormi täitmise võimalus avatakse 15. augustil. Tulemused tehakse teatavaks 16. novembril toimuval teadusmeedia konverentsil.

Täpsema teave konkursi tingimuste kohta leiate konkursi kodulehelt.

Lisainfo Margit Lehiselt, margit.lehis@etag.ee, tel 730 0335, 520 3270.