Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi uuendamine

SA Eesti Teadusagentuur käivitab 2018.a Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi uuendamise. Teekaart on pikaajaline planeerimisvahend, mis sisaldab loetelu uutest või kaasajastamist vajavatest riiklikult olulistest teaduse infrastruktuuriüksustest (taristuobjektidest). Teekaarti täiendatakse regulaarselt, et arvestada muutuvaid vajadusi ja võimalusi. Taristuobjekti lülitamine teekaardi koosseisu ei tähenda rahastamisotsust ega reasta objekte tähtsuse järjekorras, kuid teekaart on sisendiks edaspidistele strateegilistele otsustele, sh rahastusotsustele.

Teekaardi uuendamise käigus antakse hinnang senistele teekaardi objektidele ning oodatakse ka uusi ettepanekuid taristuobjektide lülitamiseks teekaardi nimekirja.

Esialgne ajakava 2018

  • Veebruar:                          Infopäev
  • Veebruar-aprill:               Taotlemine
  • Aprill-september:           Hindamine
  • September:                       Uuendatud teekaardi ettepaneku esitamine Haridus- ja Teadusministeeriumile
  • Oktoober-november:   Tutvustamine Teaduspoliitika Komisjonis ja Teadus- ja Arendusnõukogus, Vabariigi Valitsuse otsus

Täpsem info lähiajal: https://www.etag.ee/rahastamine/infrastruktuuritoetused/teadustaristu-teekaart/teekaart-2018/  

Lisainfo:
Priit Tamm
ETAg teadustaristu valdkonna juht
priit.tamm@etag.ee