Eesti Teadusagentuuri külastab kõrgetasemeline grupp Läti Riiklikust Haridusarenduse Agentuurist

10. märtsil külastab Eesti Teadusagentuuri kõrgetasemeline grupp Läti Riiklikust Haridusarenduse Agentuurist SEDA (State Education Development Agency), kelle ülesandeks on rakendada riiklikku poliitikat kõrghariduse ja teaduse, elukestva õppe, kutseharidus- ja üldharidussüsteemi valdkonnas ning viia läbi või vahendada Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide, hariduse innovatsiooniprojekte ning EL programme Lätis.

Visiidi eesmärgiks on vahetada infot EL raamprogrammi Horisont 2020 hetkeolukorrast, arutada ühiseid seisukohti Horisont 2020 vahehindamise ettepanekute esitamiseks.  Samuti arutatakse tõukefondide ja raamprogrammi sünergia küsimusi ning seda, kuidas kasutatakse tõukefonde teaduse mobiilsuse suurendamiseks.

Kohtumine leiab aset Eesti Teadusagentuuri Tartu esinduses.

Kristi Auli
Välisteaduskoostöö osakond
Eesti Teadusagentuur
kristi.auli@etag.ee