Eesti Teadusagentuuri juhatuse liikme konkurss

Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur nõukogu kuulutab välja konkursi

JUHATUSE LIIKME

ametikohale asukohaga Tartus. Ametisse asumise aeg on 20. august 2018, leping sõlmitakse viieks aastaks kuni 19. augustini 2023.

Ootused juhatuse liikme  kandidaadile:

 • doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • töökogemus tippjuhina;
 • isiklik teadustöö kogemus;
 • hea ülevaade teaduse rahvusvahelistest arengutest;
 • Eesti teadussüsteemi arengu ning rahvusvahelise teaduskoostöö võtmeküsimuste mõistmine;
 • avaliku sektori tööpõhimõtete tundmine;
 • oskus arvestada erinevate osapoolte huvide ja vajadustega;
 • tugev pingetaluvus ja koostöötahe;
 • kõrge vastutustunne ja eetilised väärtused;
 • väga head administratiivsed oskused;
 • väga hea suhtlemis- ja esinemisoskus;
 • eesti ja inglise keele suuline ning kirjalik oskus tasemel C1.

Kandideerimiseks palume saata motivatsioonikiri visiooniga Eesti Teadusagentuuri tegevuste korraldamisest lähiaastatel (kuni 2 lk A4), elulookirjeldus ja palgasoov hiljemalt 10. maiks 2018 mare.pihel@hm.ee. Lisainfo ETAg-i nõukogu esimehelt telefonil 735 0208.