Eesti Teadusagentuur sai uue hindamisnõukogu

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps kooskõlastas Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu uue koosseisu.

Hindamisnõukogu liikmeteks on lisaks ametikohajärgsele hindamisnõukogu esimehele Andres Koppelile:

 • Jaan Eha, Tartu Ülikooli professor
 • Ivo Leito, Tartu Ülikooli professor
 • Ülo Mander, Tartu Ülikooli professor
 • Anne Kahru, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi juhtivteadur
 • Richard Villems, Tartu Ülikooli professor
 • Jarek Kurnitski, Tallinna Tehnikaülikooli professor
 • Jakob Kübarsepp, Tallinna Tehnikaülikooli professor
 • Allen Kaasik, Tartu Ülikooli professor
 • Marika Mänd, Eesti Maaülikooli professor
 • Ellu Saar, Tallinna Ülikooli professor
 • Tiit Tammaru, Tartu Ülikooli professor
 • Marek Tamm, Tallinna Ülikooli professor
 • Toomas Rõõm, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi juhtivteadur.

Hindamisnõukogu liikmed kinnitati üheks aastaks. Haridus- ja Teadusministeeriumil on kavas täpsustada eeloleva aasta jooksul määruses  „Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu moodustamise kord ja töökord“ sätestatud hindamisnõukogu nimetamise protseduuri.

Teadusagentuuri hindamisnõukogu on eri teadus- ja arendustegevuse valdkondade tunnustatud teadlastest koosnev ekspertnõukogu, mis täidab teadusagentuuri üht tähtsamat ülesannet – hindab uurimistoetuste taotlusi, samuti osaleb Eesti Teadusagentuuri otsusel teiste Eesti Teadusagentuurile õigusaktidega pandud ülesannete täitmises.

Lisainformatsioon: Andres Koppel, Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees, andres.koppel@etag.ee