Eesti Teadusagentuur otsib kommunikatsioonispetsialisti

Tööd saab KOMMUNIKATSIOONISPETSIALIST (TÄHTAJALINE)

Töö eesmärgiks on tagada teadusprogrammide osakonna sise- ja väliskommunikatsiooni tõhus toimimine.

Peamised tööülesanded:

 • ettevõtete ja teadusasutuste koostöövõimaluste teavitustöö;
 • ettevõtjate ja teadusasutuste koostöökohtumiste planeerimine ja korraldamine;
 • Mobilitas Pluss, NUTIKAS ja RITA programmide infomaterjalide koostamine ja haldamine (listid, veeb, trükised);
 • avalikkusele ja sihtrühmadele suunatud info (sh pressiteated) koostamine;
 • ajakirjanike päringutele vastamine;
 • programmide tegevustega seotud meediakajastuse jälgimine ja analüüs;
 • kommunikatsioonitegevuse arendamine ja rakendamine;
 • Ettevõtete ja teadusasutuste koostöönäiteid tutvustava raadiorubriigi ettevalmistamine;
 • kaastöötajate kommunikatsioonialane nõustamine;
 • ürituste korraldamises osalemine.

Ootused kandidaadile:

 • soovitatavalt kommunikatsioonialane kõrgharidus;
 • vähemalt üheaastane töökogemus kommunikatsioonialal;
 • soovitatavalt eelnev töökogemus teadus- ja arendustegevuse valdkonnas või avaliku- ja erasektori koostöö arendamises;
 • eesti ja inglise keele oskus väga heal tasemel;
 • teadmised Eesti ja EL teadus- ja arenduspoliitikast ning -tegevusest;
 • algatusvõime ja loovus;
 • kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.

Lisainformatsioon:

 • Tööle asumise aeg: 02.01.2018
 • Tööaeg: täistööaeg, ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks.
 • Töö asukoht: Tartu
 • Kandideerimiseks palume saata CV, palgaootus ja motivatsioonikiri CV-Online keskkonnast hiljemalt 13.12.2017.
 • Lisainformatsiooni töö sisu kohta jagab teadusprogrammide osakonna juhataja Oskar Otsus, telefon 731 7350, 5306 5302 , e-post oskar.otsus@etag.ee.
 • Kontaktisik personalijuht Liisa Hummal, telefon 731 7341, e-post liisa.hummal@etag.ee.