Eesti Teadusagentuur ootab osalema teadust ja tehnoloogiat populariseerivaid tegevusi hindava uuringu tellimise eelkonsultatsioonile

Eesti Teadusagentuur ootab osalema teadust ja tehnoloogiat populariseerivate tegevuste väljundit ja tulemuslikkust hindava uuringu riigihanke ettevalmistamises.  Eelkonsultatsiooni kutse ja dokument annavad ülevaate planeeritava uuringu taustast, eesmärkidest ja sihtrühmadest. Soovime saada hinnangut järgmistes aspektides:

  • Kas ja mil määral on planeeritud sihtrühmade (sh valimi) ja küsimustega uuringu eesmärgid saavutatavad;
  • kas on realistlik uuringu eesmärgid saavutada 15. oktoobriks 2018, kui uuringu eeldatav algusaeg on 1. mail;
  • kuidas on uuringu eesmärgid saavutatavad planeeritud rahaliste vahenditega (50 000 eurot käibemaksuta);
  • kas uuringu eesmärkide saavutamiseks vajalikud andmed on kättesaadavad
  • muu tagasiside selle kohta, mida oleks vaja hanke tehnilise kirjelduse koostamisel täpsustada, et saavutada uuringu eesmärgid võimalikult täielikult.

Kohtumine riigihanke ettevalmistamiseks toimub 19. märtsil kell 10.00- 11.30. Toimumiskohaks Eesti Teadusagentuur, osaleda saab nii Tartus (Soola 8, V korrus) kui Tallinnas (Lauteri 5, II korrus) – koosolek toimub videosilla vahendusel. Palume hiljemalt 14. märtsiks teada anda, kas soovite arutelul osaleda ning kui, siis kummas linnas. Kui te pakutud ajal kohapeal osaleda ei soovi või saa, kuid huvi kaasa rääkida on, võite saata ka kommentaare kuni 19. märtsi kella 10-ni.

Lisainformatsioon:

Margit Meiesaar
TeaMe+ programmijuht
Teaduse populariseerimise osakond
Tel: 7300 339