Eesti Teadusagentuur on 16. märtsist nädalasel kaugtöö režiimil

Seoses Eestis kehtiva eriolukorraga ja koroonaviiruse leviku ohuga on Eesti Teadusagentuuri töötajad alates 16. märtsist kaugtöö režiimil. Kõik meie töötajad, kellel puudub tingimata vajadus töötada kontoris, teevad tööd kodus ning on tööajal kättesaadavad nii e-posti kui ka telefoni teel.

Kaugtöö korraldus teadusagentuuris on esialgu kokku lepitud üheks töönädalaks ehk 20. märtsini.