Eesti Teadusagentuur mälestab Tullio Ilometsa

Eesti Teadusagentuur mälestab teadlast ja kauaaegset teaduse populariseerijat Tullio Ilometsa. Tullio Ilomets pälvis Tiiu Silla nimelise elutöö preemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest 2012. aastal.  Kõige laialdasemat tuntust pälvis  Ilometsa teadust populariseeriv tegevus seoses TÜ ajaloo muuseumi loomisega ja selle arenguga silmapaistvaks teadusajaloo muuseumiks., mille aluseks oli sihipärane teadusajaloolise materjali ja vanavara kogumine Ilometsa poolt. Tullio Ilomets oli teadusajaloo tutvustamise algataja, tema tegevuseks olid keemiliste uurimismeetodite ja nende tulemuste levitamine.