Eesti Teadusagentuur mälestab Enn Mellikovi

Eesti Teadusagentuur mälestab hindamisnõukogu liiget, teaduste akadeemia liiget ja  tehnikateadlast Enn Mellikovi.

Enn Mellikov osales  Eesti teaduse ja teadussüsteemi arendamises nii ühiskondlikel alustel Eesti materjaliteaduse ühingu esimehena (1995-2005) kui ka palju aastaid teaduskompetentsi nõukogu, teaduspreemiate komisjoni ja Eesti teadusagentuuri hindamiskomisjoni liikmena.

Enn Mellikov andis ka oma kaaluka panuse teadlaste ja inseneride uute põlvkondade kasvatamisse nii igapäevase õppetöö, doktoritööde juhendamise kui ka oma erialal Tallinna tehnikaülikooli ja Tartu ülikooli ühise rahvusvahelise magistrikava loomise kaudu.

Tema tööd tunnustati kõrgelt kõigi riigikordade ajal. Ta on kolmekordne riikliku preemia laureaat. 1985. aastal sai ta Eesti NSV preemia ning 1998. aastal ja 2006. aastal Eesti Vabariigi teaduspreemia. Akadeemik Mellikovi saavutusi tunnustati 2006. aastal Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.