Eesti Teadusagentuur ja Eesti Inseneride Liit korraldavad 7. detsembril inseneeria teemapäeva

Eesti Teadusagentuur ja Eesti Inseneride Liit korraldavad 7. detsembril INSENEERIA TEEMAPÄEVA. Teemapäev toob kokku erinevad osapooled, kellest sõltub meie inseneride järelkasv, hariduse andmine ning innustavate töökohtade olemasolu. Koos kaardistame, millised on probleemid inseneriameti populariseerimises, valdkonna hariduses ning insenerina töötamises erinevate sihtrühmade nägemuses. Me ei tegele ainult probleemidega – kaardistatud väljakutsete alusel jõuame päeva jooksul ka lahendusideede väljapakkumiseni ning selleni, milliste ideedega liikuda edasi.

Osalema on oodatud on haridusasutuste juhid ja õpetajad, õppejõud, huvihariduse ja -tegevuse pakkujad, ettevõtjad, erialaühenduste esindajad, insenerid, karjäärinõustajad, KOV ja organisatsioonide esindajad.

Üritus toimub Järveküla koolis. Eelmisel aastal avatud kool ehitati ning sisustati teadmisega, et erilise tähelepanu all on loodusteadused, tehnoloogia ja matemaatika. Rõhku pannakse uurimuslikule õppele ja koostööle valla ettevõtetega. Kool asub Tallinna lähedal Rae vallas, soovijatel on võimalik kasutada ühist transporti Tallinnast ja Tartust. Vastava soovi saab märkida registreerumisel.

Ajakava ja transpordivõimaluse kohta saab infot läbi miks.ee veebikeskkonna, samas toimub ka registreerumine kuni 5. detsembrini.

Inseneeria teemapäev aitab kaasa teadus- ja tehnoloogiapakti eesmärkide saavutamisele. Osalemine on tasuta, ürituse toimumist finantseeritakse Euroopa Regionaalarengu Fondi TeaMe+ tegevustest.

Lisainfo: Signe Ambre, tel 731 7356, mob 588 48 398, signe.ambre@etag.ee