Eesti teadus- ja arendustegevuse büroo Brüsselis ootab kandidaate lühiajaliseks stažeerimiseks

Avalik konkurss lühiajaliste stažööride leidmiseks Eesti TA büroosse Brüsselis perioodil oktoober 2018 – juuli 2019

SA Eesti Teadusagentuur korraldab avaliku konkursi lühiajaliste stažööride (orienteeruvalt 4 nädalat) leidmiseks Eesti teadus- ja arendustegevuse (edaspidi TA) büroosse Brüsselis perioodil oktoober 2018 – juuli 2019.

Konkursile on oodatud kandideerima Eesti ülikoolide ja teiste teadus- ja arendusasutuste, teadusmahukate ettevõtete ning ministeeriumite ja nende allasutuste töötajad, kelle tööülesanneteks on muuhulgas Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste initsiatiividega seotud teadus- ja arendusprojektide ja programmide koordineerimine, administreerimine ning  rahvusvahelise teaduskoostöö edendamine oma teadusvaldkonnas või asutuse haldusalas.

Stažöör saab Eesti TA Brüsseli büroos stažeerides võimaluse:

  • osaleda oma valdkonna üritustel Brüsselis;
  • osaleda EL institutsioonide töörühmades;
  • osaleda büroo ja Brüsselis asuva teiste riikide TA büroode võrgustiku (ingl Informal Group of RTD Liaison Offices, edaspidi IGLO) töös;
  • korraldada oma valdkonnas Eesti teadust tutvustavaid seminare, infopäevi ja kokkusaamisi koostööpartneritega Brüsselis;
  • kohtuda oma valdkonna poliitikakujundajate ja spetsialistidega;
  • omandada põhjalikum arusaamine EL institutsioonide ja teiste Brüsselis tegutsevate TA organisatsioonide tööst.

Stažeerimise kestvuseks büroos on orienteeruvalt 4 nädalat.  Käesoleva 2018. aasta konkursi raames võib esitada taotlusi stažeerimiseks perioodil 15. oktoober 2018 kuni 15. juuli 2019. a.

Stažeerimisavaldus tuleb esitada hiljemalt 10. oktoober 2018. a lähetava asutuse allkirjaõigusliku isiku ja lähetatava stažööri poolt:

  • digitaalselt allkirjastatuna aadressil maria.alajoe@etag.ee
  • või paberkandjal allkirjastatuna märksõnaga „Stažööride konkurss“ aadressil:

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
Soola 8
Tartu 51004

Täiendav informatsioon konkursi kohta, sh avalduse vorm ja juhend on leitavad Eesti Teadusagentuuri kodulehel:
https://www.etag.ee/koostoo/eesti-teadus-ja-arendustegevuse-kontaktburoo-brusselis/stazooride-konkursid/

 Lisainformatsioon konkursi ja büroo tegevuse kohta:

Maria Alajõe
Büroo juhataja
Eesti TA büroo Brüsselis
Square de Meeûs 1, 1000 Brüssel
e-mail: maria.alajoe@etag.ee
Telefon: +372 511 3284

või

Silver Lätt
Välisteaduskoostöö osakonna juhataja
Eesti Teadusagentuur
Telefon: + 372 731 7355
E-post: silver.latt@etag.ee