Eesti T&A kontaktbüroo Brüsselis võeti vastu IGLO liikmeks

Teisipäeval, 5. juunil võeti Eesti T&A kontaktbüroo Brüsselis büroo pidulikult vastu IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices in Brussels for EU R&D) liikmeks. Brüsseli kontaktbüroo tegevust korraldab Eesti Teadusagentuur ning büroo ülesandeks on pakkuda Eesti T&A asutustele kontaktiloomise võimalusi erinevate riikide teadusesindustega ning esindada Eesti teadus- ja arendustasutusi Brüsselis.

IGLO on mitteametlik organisatsioon, mis koondab teadus- ja arendustegevusega seotud esindusi Brüsselis eesmärgiga tõhustada suhtlust, infovahetust ja koostööd oma liikmete,  teaduskeskuste  ja Euroopa Liidu institutsioonide vahel.

IGLO võrgustik avab uusi koostöövõimalusi kõigile Eesti teadus- ja arendusasutustele.

Täiendav info IGLO kohta: http://www.iglortd.org/

 

Täpsem info :
Ervin Trofimov
Estonian Liaison Office for EU RTD (ETAG)
Square de Meeus 1, B-1000 Brussels
Tel: +32 470 655 155
brussels@etag.ee