CHIST-ERA rahvusvaheline ühiskonkurss on avatud

CHIST-ERA (Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-NET) rahvusvaheline koostöövõrgustik kuulutas välja ühiskonkursi järgmistel teemadel:

  • Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI)
  • Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN)

Ühiskonkursi partneriteks on Austria (ainult teema ACAI), Belgia (Valloonia-Brüssel), Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kanada (Québec), Kreeka, Leedu, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Slovakkia, Soome, Šveits, Tšehhi, Türgi ja Ühendatud Kuningriigid (ainult teema SDCDN).

Taotluse saavad esitada uurimisrühmad, kuhu kuuluvad vähemalt kolme konkurssi rahastava riigi teadlaste uurimisgrupid.

Eeltaotluste (kohustuslik) esitamise tähtaeg: 15. jaanuar 2019, 17:00 CET

Eesti Teadusagentuur (ETAg) planeerib rahastada kahte kuni 150 000 eurose eelarvega projekti.

NB! Eesti teadusgruppide toetused makstakse programmist Mobilitas Pluss, mille elluviija on Sihtasutus Eesti Teadusagentuur ja mida rahastatakse refinantseerimise põhimõttel Euroopa Regionaalarengu Fondist. Seetõttu:

·         Granditaotlejad on kohustatud informeerima oma asutust ja saama sellelt nõusoleku grandi esitamiseks.

·         Eelarve ja kõik hüvitatavad kulud peavad olema vastavuses programmi Mobilitas Pluss toetuse andmise tingimustes toodud abikõlblikkuse nõuetega ning ühendmääruses sätestatuga.

·         Projekti kestvus võib olla kuni 3 aastat, kuid Mobilitas Pluss Horisont 2020 ERA NET toetust saab kasutada kuni 30. septembrini 2022.

·         Kõik taotlejad peavad kooskõlastama oma projekti eelarve Mobilitas Pluss vanemkonsultandiga (Dr Margus Harak Margus.Harak@etag.ee, telefon 731 7343). Vastasel korral võidakse taotlus lugeda nõuetele mittevastavaks.

ETAgi nõuded taotlejale ning taotlusele on meie kodulehel. Täiendava info ühiskonkursi kohta ning vajalikud dokumendid leiab CHIST-ERA kodulehelt

Info Eesti Teadusagentuuris:
Aare Ignat  aare.ignat@etag.ee