Biomajanduse konverents loob valdkonna edasise tegevuse visiooni

Homme, 15. juunil toimub Tallinnas, hotellis Euroopa Biomajanduse visioonikonverents. Rahvusvahelisel konverentsil „Bio-economy in the Baltics. Inspiration conference“ keskendutakse biomajanduse edasistele arengutele ning valdkonna koostööle nii Balti riikides kui Euroopas laiemalt. Üritus on inglisekeelne.

Konverentsi korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium, Põllumajandusministeerium, EAS ja Eesti Teadusagentuur ning see korraldatakse koostöös Eestis toimuva rahvusvahelise teadusparkide konverentsiga.

Eesti biotehnoloogiavaldkonna tulevikustrateegia alasel arutelul on kaasatud poliitika kujundajad ja teostajad, teadlased, ettevõtjad ja teised osapooled. Paneelsessioonidel otsitakse vastuseid küsimustele, milline on erinevate huvirühmade roll biomajanduse tuleviku kujundamisel, milline on teaduse roll biomajanduse edasises arengus ning millised on koostöövõimalused nii Balti riikides kui Euroopas laiemalt.

Konverentsi avavad sõnavõtud Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantslerilt Andres Koppelilt, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhatajalt Tea Danilovilt ning ettekanne Euroopa Komisjoni teadus- ja arendustegevuse peadirektoraadi biotehnoloogiate ja toidusektori direktorilt Maive Rutelt.

Ettekandjate seas on ministeeriumite esindajad, teadusasutuste esindajad ja ettevõtjad Balti riikidest, Soomest, Rootsist, Taanist, Saksamaalt, Hollandist ja Belgiast ning rahvusvaheliste võrgustike FACCE ja Royal DSM esindajad.

Lisainformatsioon:

Argo Soon
Tel: 7300 372
Mob: 515 3424
argo.soon@etag.ee
www.etag.ee