BiodivRestore ühiskonkursil sai rahastuse üks Eesti teadlaste osalusega projekt

2020. aasta oktoobris kuulutasid BiodivERsA ja JPI Water 26 riiklikku/regionaalset teadusprojekte rahastavat organisatsiooni 22 riigist välja ühiskonkursi “Conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems” (BiodivRestore), mille alateemadeks olid:

  • Studying the biological and biophysical processes at stake for conservation/restoration, and their interactions
  • Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits and policies for conservation and restoration
  • Knowledge for improving the effectiveness and upscaling of conservation and restoration actions

Konkursile esitati 172 eeltaotlust ning 92 lõpptaotlust, millest eesti teadlaste osalusega oli vastavalt 16 ja 10. Rahvusvaheline hindamiskomitee soovitas taotluste hindamise järel rahastada 22 taotlust.

Ühiskonkurssi kaasrahastas Euroopa Komisjon. Rahastatavate projektide kogueelarve koos EK kaasrahastusega on üle 21,4 miljoni euro. Rahastamisele kuulub ka üks eesti teadlaste osalusega projekt „Interactive effects of local and landscape scale restoration of semi-natural grasslands and agricultural fields on species interactions and ecosystem functions in different social-ecological systems“ (InterREAST). Lisaks Tartu Ülikooli kaasprofessorile Aveliina Helmile osalevad selles veel saksa, belgia, hispaania, hollandi ning rootsi teadlased.

Eesti Teadusagentuuri eelarve selles taotlusvoorus oli 100 000 eurot.

Rohkem infot BiodivERsA kohta (http://www.biodiversa.org/)

 

Lähem info ETAGis
Margit Suuroja
Tel: 731 7360
margit.suuroja@etag.ee