BELMONT foorumi ja BiodivERsA koostöö ERA-NET Cofundi BiodivScen ühiskonkursi tulemused

2017. aasta oktoobris kuulutasid BiodivERsA ja Belmont foorumi 26 riikliku/regionaalset teadusprojekte rahastavat organisatsiooni 23 riigist välja Euroopa Komisjoni poolt kaasrahastatava ühiskonkursi “Scenarios of Biodiversity and Ecosystem Services”, mille teemadeks olid

a) Development and application of scenarios of biodiversity and ecosystem services across spatial scales of relevance to multiple types of decisions ja

b) Consideration of multiple dimensions of biodiversity and ecosystem services in biodiversity scenarios.

Konkursile esitati 143 eeltaotlust ning 135 lõpptaotlust, millest eesti teadlaste osalusega oli 14. Rahvusvaheline hindamiskomitee soovitas taotluste hindamise järel rahastada 24 taotlust. Vastavalt kujunenud pingereale ja partnerite ressurssidele osutub ilmselt võimalikuks 21 projekti (neist viimase nelja osas toimuvad veel läbirääkimised) rahastamine. Lõplikud tulemused selguvad käesoleva aasta oktoobriks. Seejärel algab lepingute sõlmimise periood, mis kestab kuni järgmise aasta märtsi lõpuni.

Rahastatavate projektide kogueelarve koos EK kaasrahastusega on üle 28 M€.

Rahastamisele kuulub ka üks eesti teadlaste osalusega projekt „Scenarios for Agricultural Landscapes’ Biodiversity and Ecosystem Services“ (kogueelarve üle 1,5 M€). Lisaks Eesti Maaülikooli professorile Kalev Sepale osalevad selles veel saksa, austria ning šveitsi teadlased.

Üksikasjalikum info BiodivERsA (http://www.biodiversa.org/) ja BELMONT foorumi (http://www.belmontforum.org/) kodulehel.

Lisainfo:

Aare Ignat
Aare.Ignat@etag.ee