Balti teaduskoostööprogramm soodustab koostööd Balti riikide ja Euroopa Majanduspiirkonna riikide vahel

25. oktoobril toimub Tallinnas, Tallink SPA & Conference Hotel’is Balti teaduskoostöö programmi ava- ja partnerlusüritus, kus tutvustatakse programmi eesmärke ja peatselt avatavat esimest taotlusvooru. Partnerlusüritusel otsivad koostööpartnereid 230 teadlast Eestist, Lätist, Leedust ja Norrast.

Balti teaduskoostöö programm on Norra, Islandi ja Liechtensteini rahastatav programm, mille kogumaht koos Eesti, Läti ja Leedu riigipoolse kaasrahastusega on 22 miljonit eurot. Programmi perioodil on kavas korraldada kolm taotlusvooru: esimene Eestis, teine järgmisel aastal Lätis  ja kolmas Leedus.

Programmi eesmärk on soodustada kõrgetasemeliste ja jätkusuutlike teaduskonsortsiumide teket, mis aitaksid kaasa piirkonna arengu ja heaoluga seotud väljakutsete lahendamisele ning omaksid laiemat rahvusvahelist väljundit. Programm peab oluliseks doktorantide ja järeldoktorantide kaasamist, ühispublikatsioonide koostamist ning partnerite edasist koostööd võimaliku jätkurahastuse taotlemisel erinevatest Euroopa Liidu ja regionaalse arengu koostöö programmidest.

„Norral on suur soov jätkata eelmisel toetusperioodil alustatud tihedat koostööd Norra ja Eesti teadusgruppide vahel. Meil on hea meel, et uuel perioodil tugevdavad seda koostööd veel ka Läti ja Leedu teadlased,“ rõhutas Norra suursaadik Cecilie Willoch. „Euroopa 2020 eesmärk tõsta teadusesse ja arendustöösse tehtavaid investeeringuid 3%-ni SKT-st on ambitsioonikas ja Norra annab kindlalt sellesse oma panuse,“ lisas suursaadik.

Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel kinnitas soovi varasemat edukat koostööd jätkata: „Arvestades eelmise perioodi Norra-Eesti programmi edu, olen veendunud, et algav Balti koostööprogramm toob palju kasu nii Balti riikide kui Norra teadlastele ja teadusele. Võib üsna kindlasti loota, et selle programmi teadust ergastav mõju kujuneb loodavate koostöösühete toel kaugemalegi neist tulemustest, mida programmi toel tehtavate uuringutega saadakse.“

Balti teaduskoostöö programmi taotlusvoor on suunatud oluliste väljakutsete lahendamisele Balti regioonis järgmistel teemadel:

  • Rahvatervis; siirdemeditsiin; tervisetehnoloogiad
  • Migratsioon; sotsiaalne kaasatus
  • Regiooni küberturvalisus; avalik kord
  • Looduspõhised lahendused
  • Majanduse areng piirkonnas; tööhõive; tööturg ja sotsiaalpoliitika
  • Ressursside efektiivsem kasutamine

Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste 2014-2021 perioodil viiakse Eestis ellu kuus programmi, mille abil toetatakse Eestis innovatsiooni ja majanduskasvu, kohalikku arengut, teadust ja haridust, kliimamuutuste leevendamist ning nendega kohanemist, kodanikuühiskonda ja sotsiaalse dialoogi tugevdamist.

Lisainfo: https://www.etag.ee/uritus/balti-teaduskoostoo-programmi-ava-ja-partnerlusuritus/