Balti riikide ja Põhjamaade teaduskoostöö saab rahalist tuge

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Teadusagentuuri ja Norra Teadusnõukoguga (Research Council of Norway) valmistavad ette Balti teaduskoostöö programmi esimese taotlusvooru avamist käesoleva aasta oktoobris.

Balti teaduskoostöö programm on doonorriikide Norra, Islandi ja Liechtensteini Balti teaduskoostöö finantsmehhanismidest (2014-2021) rahastatav programm, mille kogumaht koos Eesti, Läti ja Leedu riigipoolse kaasrahastusega on 22 miljonit eurot. Programmi perioodil on kavas korraldada kolm taotlusvooru: esimene Eestis, teine Lätis  aastal 2019 ja kolmas Leedus aastatel 2019/2020.

„Programm toetab väga oluliselt Balti riikide ja Põhjamaade koostööd. Võrreldes varasemate aastatega on uudne see, et ühes projektis peab osalema vähemalt kaks Balti riikide partnerit. Usun, et see innustab meid oluliselt aktiivsemalt oma kolleegidega Lätis ja Leedus suhtlema,“ sõnas Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel.

Balti teaduskoostöö programmi eesmärk on soodustada kõrgetasemeliste ja jätkusuutlike teaduskonsortsiumide teket, mis aitaksid kaasa piirkonna arengu ja heaoluga seotud väljakutsete lahendamisele ning omaksid laiemat rahvusvahelist väljundit. Programm peab oluliseks doktorantide ja järeldoktorantide kaasamist, ühispublikatsioonide koostamist ning partnerite edasist koostööd võimaliku jätkurahastuse taotlemisel erinevatest Euroopa Liidu ja regionaalse arengu koostöö programmidest.

25. oktoobril toimub Tallinnas Balti teaduskoostöö programmi ava- ja partnerlusüritus, kus tutvustatakse programmi üldisi eesmärke, taotlusvooru läbiviimisega seonduvat ning ühtlasi pakutakse teadlastele võimalust esitleda oma teadustööd ja leida võimalikke koostööpartnereid Balti riikidest ja Norrast, Islandilt või Liechtensteinist.

Täpsem informatsioon:

EMP finantsmehhanism 2014 – 2021 Balti teaduskoostöö programm

Katrin Piller, Eesti Teadusagentuur, katrin.piller@etag.ee