Avatud on personaalmeditsiini teemaline ERAPerMed taotlusvoor

ERAPerMed on teadust rahastavate asutuste võrgustik, mille eesmärk on toetada personaalmeditsiini arengut.

Taotlusvooru teemaks on personaalmeditsiini rakendamiseks vajalike kliiniliste abivahendite loomine – eesmärk on toetada multidistsiplinaarseid projekte, mis seostavad personaalmeditsiini, bioinformaatika, kliinilise meditsiini ja valdkonna arenguga seotud eetilised, õiguslikud ning ühiskondlikud aspektid.

“MULTIDISCIPLINARY RESEARCH PROJECTS ON PERSONALISED MEDICINE – DEVELOPMENT OF CLINICAL SUPPORT TOOLS FOR PERSONALISED MEDICINE IMPLEMENTATION”.

Konkursile oodatakse taotlusi, mis vastavad kolmele prioriteetsele teemale:

(1) “Translating basic to clinical research and beyond”
(2) “Data and Information and Communication Technology (ICT)”
(3) “Research towards responsible implementation in Health Care”

Ühiskonkurssi rahastavad 32 teadust rahastavat organisatsiooni 23 riigist.

Taotluse saavad esitada uurimisrühmad, kuhu kuuluvad vähemalt kolme konkurssi rahastava riigi teadlaste uurimisgrupid. Lisaks tuleb silmas pidada, et nendest vähemalt kaks oleks kahest erinevast EL liikmesriigist või assotsieerunud riigist.

Taotlemine on kaheastmeline. Eeltaotluste esitamise tähtaeg on 4. märtsil 2021. a. Täistaotluste esitamise eeldatav tähtaeg on 16. juunil 2021. a.

Eesti Teadusagentuur rahastab Eesti teadlaste osalusega projekti kuni 100 000 euroga.

Täpsem info ühiskonkursi kohta: http://www.erapermed.eu/joint-calls/joint-transnational-call-2021/

Koostööpartnerite otsingu keskkond: https://partnering.pt-dlr.de/ICPerMed

Lisainfo Eesti Teadusagentuurist: Maarja Adojaan, maarja.adojaan@etag.ee, tel 7317355 või Margit Suuroja, margit.suuroja@etag.ee, tel 731 7360