Avanes Mobilitas Pluss programmi 2017. aasta taotlusvoor

1. veebruarist avanes Mobilitas Pluss programmi mobiilsustoetuste uus taotlusvoor. Eesti Teadusagentuur pakub seeläbi teadusasutustele, ettevõtetele ja kõrgkoolidele võimalust tuua välismaalt Eestisse andekaid teadustöötajaid. Mobilitas Pluss toetused on mõeldud järeldoktorite, mõnda aega välismaal töötanud ja nüüd tagasi pöörduvate teadlaste ning tippteadlaste Eestisse toomiseks. Taotlusvoor sulgub 3. märtsil 2017 kell 17:00.

Võrreldes mulluse taotlusvooruga on tänavu toimunud mõned muudatused tagasipöörduva teadlase toetuse tingimustes. Nimelt on nüüd ka tagasipöörduva teadlase uurimisprojekti lubatud kestus 12-24 kuud, endise poole aasta kuni aasta asemel.

„Pikendasime tagasipöörduva teadlase uurimisprojekti pikkust kahel põhjusel. Esiteks võimaldab pikem projekt teadlasel end Eestis paremini sisse seada ja teadustööd tegema hakata. Teiseks põhjuseks on esimeses voorus saadud kogemus, mis näitas, et konkurents tagasipöörduva teadlase toetusele oli oluliselt madalam, kui järeldoktoritoetusele.“ sõnas Eesti Teadusagentuuri teadusprogrammide osakonna juhataja, Oskar Otsus.

Alanud taotlusvooruga on plaanis välja anda orienteeruvalt 20 järeldoktoritoetust, 10 tagasipöörduva teadlase toetust ning 4-7 tippteadlase toetust.

Toetuste ülevaade

Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus on mõeldud välisriigist Eestisse tuleva teadlase uurimisprojekti (järeldoktoriprojekti) täitmiseks. Toetus eraldatakse vastuvõtvale TA asutusele, kõrgkoolile või ettevõttele, kus järeldoktoriprojekt läbi viiakse. Asutuse omafinantseering on 5 protsenti uurimisprojekti kuludest.

  • Toetuse summa on  aastas 31 710 eurot (mitte-eksperimentaalteadused) või 34 650 eurot (eksperimentaalteadused)
  • Järeldoktoriprojekti pikkus on 12-24 kuud

Tagasipöörduva teadlase toetus on mõeldud välisriigis järeldoktorantuuri läbinud (või võrreldaval tasemel teadustööd teinud) ja Eestisse tuleva teadlase uurimisprojekti täitmiseks. Toetus eraldatakse TA asutusele, ettevõttele või kõrgkoolile, kus tagasipöörduv teadlane tööle asub. Asutuse omafinantseering on 5 protsenti projekti kuludest.

  • Toetuse summa on aastas 31 710 eurot (mitte-eksperimentaalteadused) või 34 650 eurot (eksperimentaalteadused)
  • Tagasipöörduva teadlase projekti pikkus on 12-24 kuud

Nii järeldoktorantuuri tulijatel kui tagasipöörduvatel teadlastel on võimalik saada 6500 eurot ühekordset ümberasumistoetust, kui nad pole 180 päeva enne taotlusvooru avamise kuupäeva elanud, õppinud või töötanud Eestis.

Tippteadlase toetus on mõeldud välisriigist Eestisse tuleva rahvusvahelisel tasemel nimeka teadlase uurimisprojekti täitmiseks. Palgatav teadlane peab olema vähemalt viis viimast aastat töötanud väljaspool Eestit. Toetus eraldatakse positiivselt evalveeritud TA asutusele. Asutuse omafinantseering on 17 protsenti projekti kuludest.

  • Toetuse summa on kuni 150 000 eurot aastas (koos omafinantseeringuga kuni 180 722,89 eurot aastas)
  • Tippteadlase toetuse pikkus on 36-60 kuud

Eelnimetatud toetuste taotlusvooru sulgemise aeg on 3. märtsil 2017. aastal kell 17.00 Eesti aja järgi.

Mobilitas Pluss programmi rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik. Programmi kogueelarve aastani 2022 on 35 373 770 eurot.

 

Täpsem info:

Tiina Loit-Oidsalu
Mobilitas Pluss vanemkonsultant
731 7359
Oskar Otsus
Mobilitas Pluss juht
7 317 350