Avanes ERA-NET ForestValue taotlusvoor

Avanenud on ERA-NET ForestValue  taotlusvoor toetamaks projekte, mis loovad teadmisi edendamaks metsade ja metsaressursside parimat võimalikku kasutamist ühiskonna huvides teel kliimaneutraalse ringmajanduse ja jätkusuutliku ühiskonna poole.

Konkurss on üheetapiline ning taotluste esitamise tähtaeg on teisipäev, 13. aprill 2021 (13:00 CEST).

Rahvusvaheline konsortsium peab koosnema vähemalt kolmest partnerist, kes esindavad ForestValue selles taotlusvoorus osalevaid riike.

Kuna Eesti osaleb „kolmanda riigina“ ei saa Eesti teadlased olla projekti koordinaatorid. Samuti on eesti teadlasrühmadel kohustus lisada taotlusele „Letter of Commitment“. Seetõttu on kohustuslik kontakteeruda Eesti rahastajatega enne taotluse esitamist.

Eesti teadlasi rahastavad Keskkonnaministeerium ja Eesti Teadusagentuur.

Ühiskonkursi teemad on:

  1. Sustainable and multifunctional use and management of forests, to maximize their contribution to all SDGs, focusing on but not restricted to:
  • Sustainable wood production and mobilization,
  • Soil fertility, ecosystem functioning and biodiversity,
  • Biotic and abiotic threats.
  1. Building with wood from various perspectives, focusing on but not restricted to:
  • Construction, safety, design and recycling,
  • Incentives, policy, market challenges, and consumer perceptions and values.
  1. Analysis of benefits, synergies and trade-offs in the use of forest biomass, focusing on but not restricted to:
  • Benefits and drawbacks with different allocations and ways of using the available biomass for different purposes and in different sectors to contribute to climate targets as well as other needs of society, including issues of global availability, markets and international policy. Please note that this topic does not encompass technical research or development on specific products, processes or materials, but rather holistic and integrated approaches that deal with entire sectors or industries.

Ühe taotluse eelarve Eesti teadlastele on kuni 150 000 eurot.

Rohkem infot konkursi kohta, partnerite otsingutoe ja juurdepääsu taotluste esitamise süsteemile leiab ForestValue kodulehelt https://forestvalue.org/joint-call-2021/

Vastavusnõuded Eesti taotlejatele: https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2020/11/Lisa-1.-Vastavusn%C3%B5uded-RV-%C3%BChiskonkurssidel_13.11.2020.pdf

Kontaktid Eestis:
Keskkonnaministeeriumis: Tuuli Levandi, Tuuli.Levandi@Envir.ee, +372 6262 924
Eesti Teadusagentuuris: Margit Suuroja, Margit.Suuroja@etag.ee, +372 731 7360