Avanes ERA-Net BlueBio 2020. aasta taotlusvoor

Vesikeskkonna bioressursside väärindamise võimaluste uurimist edendava ERA-NET BlueBio teine taotlusvoor on nüüd avatud. Lähem info teemade ja tingimuste kohta on esitatud BlueBio veebilehel https://bluebioeconomy.eu/bluebio-call-announcement/.

Projekti peab olema kaasatud vähemalt kolm abikõlbulikku partnerit kolmest erinevast partnerriigist ja üks tööstuspartner.

Taotlusvooru rahastavad enam kui 11 miljoni euroga 13 riigi teadust rahastavad asutused. Toetussumma Eesti töörühmale on kuni 100 000 eurot projekti kohta.

ETAg rahastab konkursil nii alus- kui rakendusteaduse projekte. Kõik partnerid peavad vastama oma riigi rahastava organisatsiooni kehtestatud nõuetele. Detailsemalt on osalemis- ja taotlemistingimused kirjeldatud taotluskeskkonnas olevas juhendis.

Taotlemine toimub kaheastmelisena. Eeltaotluste esitamise tähtaeg: 14.09.2020

Eeltaotluse esitamine on kohustuslik. Edukamad eeltaotlused kutsutakse ühiskonkursi sekretariaadi poolt lõppvooru.

Enne taotluse esitamist on soovitatav võtta ühendust kontaktisikuga.

Lähem info Eesti Teadusagentuuris:
Katrin Saar
katrin.saar@etag.ee
Tel. 7317386