Autasustati parimaid teaduse populariseerijaid, elutööpreemia Helle ja Jaak Jaanistele

Täna anti Tallinnas Salme kultuurikeskuses üle riiklikud  auhinnad 2013. aasta parimatele teaduse populariseerijatele.

Eesti teaduse populariseerimise auhinnaga tunnustatakse igal aastal parimaid avalikkusele teaduse tutvustajaid. Auhinda rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning seda annavad koostöös välja Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusagentuur.  Tänavu anti auhindu välja kaheksandat korda.

Tiiu Silla nimelise elutööpreemia pälvisid Helle ja Jaak Jaaniste pikaaegse astronoomia populariseerimise eest. Helle ja Jaak Jaaniste on olnud Tartu Tähetorni alustalad alates 1990. aastate algusest. Nende käe all on kasvanud üles mitu põlvkonda astronoome, nende juhtimisel on toimunud avalikud vaatlusõhtud, astronoomiaringi avalikud loengud ning nende algatatud on astronoomiahuviliste iga-aastased kokkutulekud.

Teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest audio-visuaalse ja elektroonilise meedia abil sai peapreemia teadussaate „Kukkuv õun” toimetaja-saatejuht Margus Maidla. „Kukkuv õun“ on alates 2008. aasta jaanuarist eetris olnud igal pühapäeval, 303 korda järjest. Külalisi on saates olnud 450 ning käsitletud teemade ring väga lai. 

Teise preemia teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest audio-visuaalse ja elektroonilise meedia abil pälvis Raadio 2 saade „Puust ja punaseks“, mille saatejuhid-toimetajad on Madis Aesma, Helen Sürje ja Arko Olesk.

Peapreemia teaduse ja tehnoloogia populariseerimise valdkonnas trükisõna abil said „Teistmoodi füüsikaraamatu“  autorid Kertu Saks ja Aare Baumer. „Teistmoodi füüsikaraamat“ on katsete raamat rubriigist „seda võite kodus järele teha“ –  kujundus ja illustratsioonid on osa katsete materjalist ning raamatut saab katsete planeerimiseks kasutada nii kodus kui koolis.

Teise preemia teaduse populariseerimise eest trükisõna abil said raamatu   „Higgsi bosoni lugu“ autorid Andi Hektor ja Kristjan Kannike.

Parima tegevuse või tegevuste sarjana teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel auhinnati MTÜ Robootika tegevus robootika populariseerimisel kooliõpilaste seas. MTÜ Robootika on Eestis suutnud pisut rohkem kui viie aastaga käima panna tervet riiki katva, huviharidusega läbi põimitud LEGO robootika tegevuste sarja. Koolirobootikaga on liitunud 118 kooli, robootikateatrit ja töötube on külastanud 123 koolis  ligi 12 000 õpilast, koolitustel ja kursustel on osalenud 479 õpetajat.

Teise preemiaga tegevuste kategoorias auhinnati Saaremaa Ühisgümnaasium kujundamist teaduskooliks.  Selle tegevuse eestvedajaiks on olnud Viljar Aro, Inge Vahter ja Anne Teigamägi.

Parima teadust ja tehnoloogiat populariseeriva teadlase, ajakirjaniku või õpetajana auhinnati 2013. aastal Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpetajat Indrek Peili õpilasteaduse ja teaduse populariseerimise eest Saaremaal. Indrek Peil on alates 1988. aastast tegelenud teadust populariseerivate tegevustega Saaremaal, koordineerinud ja juhendanud uurimistööde koostamist ja arendanud  IKT vahendite kasutamist. Tema tegevused on väga mitmekesised ning ulatuvad oma koolist palju kaugemale.

Teise preemia teadust populariseeriva teadlasena sai  Ivo Juurvee Eesti lähiajaloo värskemate uurimistulemuste laiema üldsuseni viimise eest Eestis ja maailmas, sealhulgas Sofi Oksaneni raamatute ajaloonõustajana.

Parima uue algatuse peapreemia pälvis  elektrit, elektroonikat ja robootikat tutvustav ning populariseeriv internetikeskkond „Skeemipesa“ , mille eestvedaja ja toimetaja on Heigo Mõlder. Lisaks internetikeskkonnale toimuvad töötoad ja remondikohvikud.

Teise  preemia  uue algatusena sai videosari „Ühe Minuti Loeng“, mille produtsent on Airi Ilisson-Cruz Tallinna Ülikoolist.

Elutööpreemia võitja saab 6500 eurot ning Stanislav Netchvolodovi skulptuuri „Möbiuse leht“ . Viies ülejäänud kategoorias on peapreemia suuruseks 2200 ja II preemia suuruseks 800 eurot . Kõik laureaadid saavad õiguse kasutada märki „Riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija“ .

Lisainformatsioon:

Terje Tuisk, Eesti Teadusagentuur, Teaduse populariseerimise osakonna juhataja
terje.tuisk@etag.ee
 tel 511 0356
www.etag.ee