Algava uuringuga otsitakse viise soolise palgalõhe vähendamiseks

Algav uuring keskendub soolise palgalõhe vähendamisele

Eesti Teadusagentuur kiitis programmi RITA tegevus 1 raames heaks uuringu teemal “Soolise palgalõhe vähendamine.” Uuringut asub järgneva kolme aasta vältel teostama Tallinna Ülikooli juhitud konsortsium ning selle eelarve on 615 789 eurot. Uuringut rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik ning uuringu tulemustest saavad kasu nii Sotsiaalministeerium, Rahandusministeerium, Kultuuriministeerium kui ka Riigikantselei.

2016. aastal oli Eesti üldine sooline palgalõhe 20,9%, mis on Euroopa Liidu suurim. Selle vähendamise kriitilisele vajadusele on mitmete teiste rahvusvaheliste kogude seas korduvalt viidanud ka Euroopa Komisjon, viimati 2017. a riigipõhistes soovitustes. Palgalõhe on sektorite lõikes erinev, olles suurim finants- ja kindlustustegevuses (39,6%) ning väikseim põllumajanduses, metsamajanduses ja kalapüügis (14,6%). Intrigeeriv siinjuures on Praxise 2010. a. uuringus tuvastatud fakt, et 85% Eesti soolisest palgalõhest on selgitamata – ehk selline, mida olemasolevad statistilised andmed põhjendada ei suuda.

Seetõttu on uuringu “Soolise palgalõhe vähendamine” eesmärk parandada teadmisi palgalõhe kujunemisest, eesmärgiga vähendada selle selgitamata osa ja teaduslikult välja töötada vahendid ning võimalikud lahendused palgalõhe vähendamiseks.

Lisaks palgalõhe leevendamisele suunatud poliitikasoovitustele peaks töö tulemusel valmima digitaalsete vahendite prototüübid. Need võimaldaksid hõlpsasti saada infot töötasude ja soolise palgalõhe kohta oma tegevus- ja ametialal, mängida töötajal läbi oma karjäärivahetuse võimalikkus ning annaksid tööandjale võimaluse vastavalt oma tegevusalale ühtlustada töötajate palgatasemeid, panustades nii ettevõtte konkurentsivõime kasvule.

Lisainfo:

Liina Eek
RITA programmi juht
Eesti Teadusagentuur
telefon 731 7383
liina.eek@etag.ee
http://www.etag.ee/