Algatus „Kust sa tead?“ pakub teaduspõhiseks aruteluks tugipunkti

Teaduspõhisele argumentatsioonile kutsuv algatus „Kust sa tead?“ hoiab Riigikogu valimiste-eelsel perioodil poliitikute lubadustel silma peal ja ootab kodulehel www.kustsatead.ee ka poliitikahuviliste vihjeid juhtumitest, kus poliitikute väited ei lähtu fakti, tõendus- või teaduspõhistest argumentidest.

Algatuse peaeesmärk on Riigikogu valimisaastal tõsta esile kuivõrd oluline on tõestada seda, mida väidad. Algatusega liitunud soovivad  seeläbi muuta valimiskampaania targemaks ning läbipaistvamaks. Lihtsat ja tõhusat küsimust  „Kust sa tead?“ saab kasutada alati, et küsida selgitust ja täiendavaid fakte otsustajatelt ja kaasinimestelt.

Algatuse kodulehelt leiab materjale sellest, kuidas valeuudiseid ära tunda, kuidas küsimuste abil tõenduspõhiste vastusteni jõuda, ekspertide kontaktid, kes meedias poliitikute väiteid on nõus kommenteerima ning algatuse partnerite loetelu. Algatuse kodulehel saab samuti esitada küsimusi ning juhtida tähelepanu poliitikute valeväidetele.

Algatusega on praeguseks liitunud 31 partnerit, kelle hulgas on ülikoolid, teaduskeskused ja teised fakti, tõendus- ja teadmispõhisust hindavad organisatsioonid.

„Poliitika ja poliitikute eesmärk peaks olema teha riigi ja rahva jaoks parimaid otsuseid. Kust me aga teame, mis on parim? Tuleviku ei näe meist keegi, seega on kõige arukam lähtuda uuringutest, varasematest kogemustest ja tõenäosusest – ehk teadusest. Teadus ei ole veatu, kuid see on olemasolevatest meetoditest vaieldamatult parim. Teaduslik meetod ei ole ainult teadlaste jaoks, tõenduspõhist lähenemist saab rakendada igaüks ja kõikjal ühiskonnas. Teadlaste roll võiks aga olla teadusliku meetodi selgitamine, oma valdkondlike süvateadmiste jagamine ning pseudoteadusele tähelepanu juhtimine,“ sõnas Tuul Sepp, kes on üks algatust toetavatest teadlastest.

 Algatuse abil soovivad partnerid levitada teadmist, et faktidel, tõenditel ja teaduspõhisel teadmisel on enesestmõistetav osa otsuste tegemisel ning teadus on parim vahend, mis meil maailma uurimiseks ja edendamiseks on.

„Ilma fakti austamise ja väidete tõestamiseta ei maksa lubadused mitte midagi. Ajakirjanike ja teadlaste koostöö on kindlasti üks nendest olulistest avalikest hoobadest, mis panevad poliitikuid rohkem oma sõnu ja tegusid kaaluma,“ sõnas Postimehe ajakirjanik Ainar Ruussaar.

Algatuse idee on tulnud Suurbritanniast, kus kampaaniat „Ask for evidence“ korraldatakse juba alates 2011. aastast ning Rootsist, kus kampaaniat „Hur vet du det?“ korraldati 2018.a   esmakordselt.

Algatuse patroonid on õiguskantsler Ülle Madise ja AS Milremi arendus- ja teadusdirektor Mart Noorma.

Algatuse lehekülg Facebookis: https://www.facebook.com/kustsatead/ ning veebileht www.kustsatead.ee

Lisainformatsioon:

Priit Ennet, Eesti Teadusajakirjanike Selts, priit.ennet@gmail.com, tel  5145608

Karin Jaanson, Eesti Teadusagentuur, karin.jaanson@etag.ee, tel 53433107

Marju Himma, ERR, marju.himma@err.ee, tel 53410997

Randel Kreitsberg, Tartu Ülikool, randel.kreitsberg@ut.ee, tel 5229383

Tuul Sepp, Tartu Ülikool, tuul.sepp@gmail.com