Algas programmi TerVE tegevuse 1 uuringuideede kogumise voor

17.07.-21.09.2012 on avatud programmi TerVE tegevuse 1 „Eluviisi ja selle muutmist, sealhulgas riskikäitumist kujundavate tegurite analüüs ja mõju hindamine“ alategevuse 1.1 „Oluliste tervisemõjurite uuringud – negatiivset ja positiivset paikkondlikku tervisekäitumist kujundavad tegurid“ uuringuideede kogumise voor.

Taotlusi saavad esitada programmi TerVE partnerid.

Uuringuprojekti tegevuste abikõlblikkuse perioodiks on 1. jaanuar 2013 kuni 30. aprill 2015. Uuringuprojekti kestuseks võib olla 12 kuni 24 kuud ning taotletava toetuse summaks maksimaalselt 120 000 eurot (maksimaalselt 95% projekti abikõlblike kulude kogusummast). Partneri omafinantseeringu määr on minimaalselt 5% abikõlblike kulude kogusummast.

Taotlusvooru teemad:

  1. Tõenduspõhiste sekkumismeetmete väljatöötamine narkomaania ennetamiseks ja narkootikumidest püsivalt loobumiseks.
  2. Tõenduspõhiste sekkumismeetmete väljatöötamine meestega seksivatele meestele nende seksuaalkäitumisega seotud terviseriskide vähendamiseks.
  3. Tõenduspõhiste efektiivsete sekkumismeetmete väljatöötamine töötajate aktiveerimiseks vähest kehalist aktiivsust nõudvatel töökohtadel.
  4. Efektiivsete meetmete väljatöötamine õpilaste kehalise aktiivsuse suurendamiseks paikkonnas koolivälisel ajal.
  5. Interneti ja arvutimängude mõju hindamine laste vaimsele ja füüsilisele tervisele, meetmete väljatöötamine negatiivse tervisemõju vähendamiseks.
  6. Tervena ja aktiivsena vananemise soodustamiseks tõenduspõhiste meetmete väljatöötamine.
  7. Tõenduspõhiste meetmete väljatöötamine riskeerivat tervisekäitumist vähendavate hoiakute väljakujundamiseks ja riskeeriva tervisekäitumisega kaasneva negatiivse tervisemõju vähendamiseks.

Taotlusvormid ja lisainformatsioon

Lisainformatsioon:
Epp Tohver
Programmi TerVE tegevjuht
epp.tohver@etag.ee
Tel: 7300 331