Algas konkurss tolmeldajate hukkumise vähendamist käsitleva uuringu läbiviija leidmiseks

Eesti Teadusagentuur kuulutab välja konkursi uuringu läbiviija leidmiseks. Tegemist on RITA programmi strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamise raames teostatava uuringuga „Tolmeldajate, sh meemesilaste, hukkumise vähendamise võimalused“.

Uuringu eesmärk on välja selgitada tolmeldajate (sh kodus peetavate meemesilaste ning peamiste Eestis looduslikult esinevate mesilase- ja kimalaseliikide) hukkumiseni, arvukuse vähenemiseni ja liigirikkuse languseni viivad põhjused ning välja töötada teaduslikel alustel põhinevad praktilised soovitused meetmeteks, mis võimaldaksid vähendada mesilasperede ning teiste tolmeldajate hukkumist ja säilitada ning soodustada tolmeldajate liigirikkust ja arvukust.

Uuringus on oodatud osalema interdistsiplinaarsed konsortsiumid, mis koosneksid vähemalt kahest erineva TA asutuse (avaliku, eraõigusliku asutuse või ülikooli vähemalt kahe erineva TA alamvaldkonna) uurimisrühmast. Uuringu eelarve on 947 370 eurot. Täiendavate rahaliste vahendite lisandumisel RITA 1 eelarvesse on Eesti Teadusagentuuril õigus projekti eelarvet suurendada kuni 1 000 000 euroni. Pakkumus esitada inglise keeles.

Konkursi taotlusvoor korraldatakse Eesti teadusinfosüsteemis ETIS. Konkursil osaleda soovivad konsortsiumid teavitavad oma osalemissoovist Eesti Teadusagentuuri RITA vanemkonsultanti Maikki Moosust, e-mail maikki.moosus@etag.ee, kes võimaldab ligipääsu ETISe taotlusvormile.

Konkurss jääb avatuks kuni 17. september 2018. Soovi korral on konkursil osalevatel Konsortsiumitel võimalus kohtuda tellija esindajatega (ETAg-i, Maaeluministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad), et rääkida läbi ettevalmistatava pakkumuse sisu. Vaata lähemat infot siit.

Kontakt
Liina Eek
RITA programmi juht
Eesti Teadusagentuur
731 7383, 53001912
liina.eek@etag.ee