Algas konkurss kaugseire andmete kasutamist avalike teenuste arendamiseks käsitleva uuringu läbiviija leidmiseks

Eesti Teadusagentuur kuulutab välja konkursi uuringu läbiviija leidmiseks. Tegemist on RITA programmi strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamise raames teostatava uuringuga „Kaugseire andmete kasutuselevõtt avalike teenuste väljatöötamisel ja arendamisel”.

Uuringu eesmärgiks on huvigruppide kokkuleppel valitud valdkondades läbi viia kaugseire andmete kasutamisvõimaluste analüüs ja uute avaliku sektori asutuste tööd tõhusamaks muutvate rakenduste väljatöötamine.

Konkursil võivad osaleda interdistsiplinaarsed konsortsiumid, kuhu kuuluvad esindajad vähemalt kahest erineva avaliku TA asutuse või eraõigusliku asutuse või ülikooli vähemalt kahe erineva TA alamvaldkonna uurimisrühmast. Konsortsiumis osalev uurimisgrupp ei või samaaegselt sama vooru raames osaleda teise konsortsiumi koosseisus.

Uuringu eelarve on 1 421 050eurot koos käibemaksuga. Täiendavate rahaliste vahendite lisandumisel RITA tegevuse 1 eelarvesse on Eesti Teadusagentuuril õigus projekti eelarvet suurendada kuni 1 500 000 euroni.

Pakkumus tuleb esitada inglise keeles.

Konkursi taotlusvoor korraldatakse Eesti teadusinfosüsteemis ETIS. Konkursil osaleda soovivad konsortsiumid teavitavad oma osalemissoovist Eesti Teadusagentuuri RITA vanemkonsultanti Maikki Moosust, e-mail maikki.moosus@etag.ee, kes võimaldab ligipääsu ETIS-e taotlusvormile.

Konkurss jääb avatuks kuni 3. oktoobrini.

Soovi korral on konkursil osalevatel Konsortsiumitel võimalus kohtuda tellija ETAg ja tellija esindajatega (Keskkonnaministeeriumi, Maaeluministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Siseministeeriumi esindajad), et rääkida läbi ettevalmistatava pakkumuse sisu.

Vaata lähemat infot siit.

Kontakt

Liina Eek
RITA programmi juht
Eesti Teadusagentuur
731 7383, 53001912
liina.eek@etag.ee