Algab uuring kaugseireandmete kasutuselevõtuks avalike teenuste edendamisel

Eesti Teadusagentuur allkirjastas lepingu avalike teenuste väljatöötamisel ja arendamisel kaugseireandmete kasutamist võimaldava rakendusuuringu tellimiseks. Kaheaastase uuringu viib läbi konsortsium, kuhu kuuluvad Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool ning OÜ KappaZeta.  Saadud tulemusi asuvad oma valdkonnas teenuste loomiseks ja arendamiseks kasutama Keskkonnaministeerium, Maaeluministeerium, Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium ning Siseministeerium.

Euroopa Kosmoseagentuuri eestvedamisel on juba aastaid lennutatud orbiidile satelliite, mille kogutud andmed võimaldaks hõlbustada tööd eri valdkondades. Eestis pole paraku paljudes avaliku halduse valdkondades kaugseireandmete kasutusvõimalusi eriti teadvustatud ega nende abil asutuste tööd tõhusamaks muutvaid lahendusi hinnatud.

Tõhusamad teenused ja uued ettevõtlussuunad

Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi kosmose valdkonna eksperdi Paul Liiase sõnul aitavad kosmosetehnoloogial põhinevad  lahendused oluliselt kaasa mitmete riigiteenuste efektiivsemaks muutmisele (sh turvalisus ja kaitse). Kaugseireandmete töötlemise uudsed metoodikad võimaldavad riigil ellu viia seni arendamata ettevõtlussuundi nii digimajanduses kui robootikas. 

Algava uuringuga asuvad teadlased täpsemalt välja selgitama kaugseireandmete kasutusvõimalusi järgmistes valdkondades:

  • maastikutulekahjude ennetamine ja likvideerimine;
  • üleujutuste ja veetaseme seire;
  • põllumajandusmaade kasutuse seire;
  • ehitustegevuse planeerimine ja järelevalve.

“Euroopa Liidu programmis Copernicus osaledes oleme juba varasemalt mitmeid alus- ja rakendusuuringuid läbi viinud nii veekogude kui põllumajanduse valdkonnas. Samas sooviks inimeludele ja meie varadele üliolulise maastikutulekahjude olukorra ning ehitustegevuse  hindamiseks fookust laiendada ka droonide ning mudelanalüüside paremaks kooskasutuseks,“ ütles konsortsiumi juht Anu Reinart Tartu observatooriumist.

Tegemist on RITA programmi strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamise raames teostatava uuringuga „Kaugseireandmete kasutuselevõtt avalike teenuste väljatöötamisel ja arendamisel“. Uuringu maksumus on 1 421 050 eurot. Selle kulud katab Eesti Teadusagentuur Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti riigi vahendistest.

RITA programmi eesmärk on aidata kujuneda riigil rakendusuuringute targaks tellijaks ning uuringutulemuste kasutajaks.

Lisainfo:

Liina Eek, RITA programmi juht, Eesti Teadusagentuur, 731 7383, liina.eek@etag.ee

Anu Reinart, uuringukonsortsiumi juht, Tartu Ülikooli Tartu observatooriumi juht, 737 4505, anu.reinart@ut.ee

Paul Liias, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kosmose valdkonna ekspert, 625 6341, paul.liias@mkm.ee