Algab riigikaitseks olulise olukorrateadlikkuse rakendusuuring

Algab rakendusuuring „Riigiülese ja tervikliku olukorrateadlikkuse võime loomine riigikaitse juhtimiseks ja koordineerimiseks“. Kolm aastat kestva uuringu tellijateks on Riigikantselei, Eesti Teadusagentuur, Kaitseministeerium ning Siseministeerium ja selle maksumus on 1,5 miljonit eurot.

Uuringut teostamiseks moodustatud konsortsiumit juhib Cybernetica AS, kelle partneriteks on Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused.

Uuringu eesmärk on töötada välja andmete seire-, töötlemise-, jagamise- ja analüüsikeskkonna lahendus, mis koondaks andmed (riigi) institutsioonide üleselt, paindlikult ja kiirelt. Seeläbi oleks tagatud piisav lähteinfo sobivate praktiliste reageerivate ja/või ennetavate tegevuste kujundamiseks nii eri olukordades (sh häda- ja sõjaseisukorras) kui ka eri juhtimis- ja otsustustasanditel. Uuringu fookus on tervikliku süsteemi toimimiseks oluliste uudsete metoodiliste ja tehniliste lahenduste väljatöötamine.

Kontakt
Liina Eek
RITA programmi juht
Eesti Teadusagentuur
731 7383, 53001912
liina.eek@etag.ee