9. märtsini (k.a) saab esitada taotlusi 2015. aasta teaduse populariseerimise projektikonkursile

Konkursile saab esitada taotlusi teadust populariseerivate tegevuste elluviimise toetamiseks, mis võivad olla suunatud nii laiale avalikkusele kui ka kitsamatele sihtgruppidele. Toetust võib küsida  ürituste, konkursside, näituste, teaduspäevade, töötubade ja konverentside korraldamiseks, õpiotstarbeliste audio-visuaalsete materjalide koostamiseks või muude teadust populariseerivate tegevuste elluviimiseks.

Täiendav info ja link taotlusvormidele sihtasutuse Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise üksuse kodulehelt https://www.etag.ee/teadpop/projektikonkurss/

Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt aprillis 2015.

Projekte rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Lisainfo: Katrin Saart, telefonil 7300 378 või e-posti aadressil katrin.saart@etag.ee