2018. a Marie Skłodowska-Curie individuaalgrantide infopäevad Tartus ja Tallinnas

Eesti Teadusagentuur korraldab viis infopäeva Marie Skłodowska-Curie individuaalgrantide teemal. Esimene infopäev toimub juba täna, 17. aprillil 2018 Tartus Ülikooli 20-320 algusega kell 13 (registreerimine pole vajalik). Järgmised infopäevad toimuvad 24. aprillil Tartus ning 25. aprillil ja 4. mail Tallinnas (registreerumisvorm allpool).

Infopäevale on oodatud nii ise grandi taotlemisest huvitatud teadlased kui ka potentsiaalsed juhendajad, kes soovivad oma uurimisrühma välismaalt järeldoktoreid tuua.

Horisont 2020 programmist rahastatavate Marie Skłodowska-Curie (MSC) individuaalgrantide eesmärgiks on toetada teadlaste karjääri arengut läbi mobiilsuse. Grante saavad taotleda doktorikraadiga teadlased, et stažeerida 1 kuni 2 aastat välisriigis. Reeglina kehtib nn mobiilsuskriteerium: taotleja ei või olla elanud või töötanud riigis, kuhu minekuks ta granti taotleb, enam kui 12 kuud viimase 3 aasta jooksul. MSC individuaalgrandid toetavad ka reintegratsiooni Euroopas pärast pikemat viibimist väljaspool Euroopat ning teadustööle naasmist pärast vahepausi (nt pärast vanemapuhkust). Neil juhtudel on mobiilsuskriteerium paindlikum: sihtriigis viibimise pikkus ei või ületada 3 aastat viimase 5 aasta jooksul.

2018.a Marie Skłodowska-Curie individuaalgrantide konkurss avanes 12. aprillil ning taotluste esitamise tähtaeg on 12. september 2018.a.
Konkursi veebileht:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2018.html

Registreerumine infopäevadele