18 noort uurijat alustavad teadlastest juhendajate kaasabil uurimistööd

Homme, 26. jaanuaril alustavad tänavused noore uurija stipendiumi saanud õpilased oma uurimistööd. Noore uurija stipendiume annab välja Eesti Teadusagentuur ning igal aastal valitakse soovijate hulgast välja uued 8.-11. klassi õpilased, kes aasta jooksul koos teadlastega stipendiumi toel enda valitud teemat uurivad.
Reedel, 26. jaanuaril, kogunevad uued stipendiaadid Tallinna Ülikooli avaseminarile, kus jagavad oma kogemusi varasemad stipendiumi saajad ning noorte uurijate juhendajad, toimub infootsingu koolitus ja on võimalik tutvuda ülikooliga nö seestpoolt.
Noore uurija stipendium annab õpilasele võimaluse teha oma uurimistöö valmis koostöös teadlasest juhendajaga, toimetada koos teaduslaboris, osaleda välitöödel või muul moel lüüa kaasa juhendaja ja tema töögrupi teadustöös. Konkursil osalenute hulgast valime välja kõige motiveeritumad õpilased, kellele pakume edaspidi tuge uurimistöö tegemisel. Abistame juhendaja leidmisel teadusasutustest, tasustame juhendamiskulud. Vajadusel hüvitame uurimistöö tegemiseks vajalikud õpilase ja juhendaja kulud, sh transpordi-, majutus- ning väikeses mahus ka tööks vajalike materjalide ostu kulud.
Järgmine noore uurija stipendiumi konkurss toimub 2018.a sügisel taotlustähtajaga 15. oktoober.
Kõigi 2018. aastal noore uurija stipendiumi saanute nimekirja leiab meie veebist.