15. jaanuaril 2018 avaneb uus rahvusvaheline ühiskonkurss kestliku taimekasvatuse alastele uurimisprojektidele

Euroopa Teadusruumi võrgustikuprojekt SusCrop (ERA-Net Cofund on Sustainable Crop Production) toetab rahvusvahelist koostööd kestliku taimekasvatuse uurimisel. Võrgustik koondab teadust rahastavaid asutusi 19 riigist: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kanada, Läti, Norra, Poola, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Soome, Taani, Türgi, Ungari, Ühendkuningriik. Eestit esindavad võrgustikus Maaeluministeerium ja Eesti Teadusagentuur.

21. sajandi üks väljakutseid on küsimus, kuidas suurendada taimekasvatuse tootlikkust, vähendada kasutatavate kemikaalide hulka ja/või parandada põllukultuuride kvaliteeti, et säilitada ohutu toidu kättesaadavus maailma kasvavale rahvastikule ning rahuldada suurenevat nõudlust tööstuslikult kasutatava biomassi järele, säästes samas keskkonda, looduslikke elupaiku ja bioloogilist mitmekesisust.

15. jaanuaril 2018 avab SusCrop oma esimese ühiskonkursi, toetamaks rahvusvahelisi uurimisprojekte kestliku taimekasvatuse valdkonnas.

Igas projektis peab olema vähemalt kolm abikõlblikku partnerit, kes taotlevad rahastamist vähemalt kolmest erinevast SusCropi partnerriigist. Projekti kestus ei tohi ületada 3 aastat. Eesti töörühma taotletav eelarve ei tohi ületada 100 000 eurot.

Täpsem info avaldatakse taotlusvooru avanedes. Vt lähemalt www.suscrop.eu

Tähtajad:
Taotlusvoor avaneb: 15. jaanuar 2018.
Eeltaotluste esitamise tähtaeg: 4. aprill 2018 kl 13.00 CET.
Lõpptaotluste tähtaeg: 31. august 2018 kl 13.00 CET.

Kontaktisik Maaeluministeeriumis: Sirli Pehme, sirli.pehme@agri.ee, tel 625 6186
Kontaktisik Eesti Teadusagentuuris: Katrin Kello, katrin.kello@etag.ee