1. jaanuaril avanes Mobilitas Pluss programmi 2018. aasta taotlusvoor

1.jaanuarist avanes Mobilitas Pluss programmi mobiilsustoetuste uus taotlusvoor. Eesti Teadusagentuur pakub teadusasutustele, ettevõtetele ja kõrgkoolidele võimalust tuua välismaalt Eestisse andekaid teadustöötajaid. Toetust antakse nii järeldoktoritele kui Eestiga varem seotud olnud teadlaste Eestisse tagasitoomiseks. Taotluste esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2018 kell 17:00 (EET).

 „2018. aasta taotlusvoor on järjekorras kolmas Mobilitas Pluss taotlusvoor ning eelmiste aastate kogemus näitab, et huvi toetuste vastu on suur. Sel aastal loodame, et taotlejate seas on ka rohkem ettevõtteid,“ sõnas Eesti Teadusagentuuri teadusprogrammide osakonna juhataja, Oskar Otsus.

Alanud taotlusvooruga on plaanis välja anda orienteerivalt 20 järeldoktoritoetust ja 10 tagasipöörduva teadlase toetust.

Toetus kuni kaheaastasele uurimisprojektile

Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus on mõeldud välisriigist Eestisse tuleva teadlase uurimisprojekti (järeldoktoriprojekti) täitmiseks.

Tagasipöörduva teadlase toetus on mõeldud välisriigis järeldoktorantuuri läbinud (või võrreldaval tasemel teadustööd teinud) ja Eestisse tuleva teadlase uurimisprojekti täitmiseks.

Toetuse summa on:

  • 40 000 eurot aastas (mitte-eksperimentaalsed projektid)
  • 42 500 eurot aastas (eksperimentaalsed projektid)

Nii järeldoktorantuuri tulijatel kui tagasipöörduvatel teadlastel on võimalik saada 4000 eurot (alla kahe aasta kestev projekt) või 5500 eurot (kaks aastat kestev projekt) ühekordset ümberasumistoetust, kui nad pole 180 päeva enne taotlusvooru avamise kuupäeva elanud, õppinud või töötanud Eestis.

Projekti pikkus on 12-24 kuud. Toetus eraldatakse vastuvõtvale TA asutusele, kõrgkoolile või ettevõttele, kus teadusprojekt läbi viiakse. Asutuse omafinantseering on 5 protsenti uurimisprojekti kuludest.

Taotlusvooru sulgemise aeg on 31. jaanuar 2018. aastal kell 17.00 (EET).

Taotlusi saab esitada Eesti Teadusinfosüsteemi (www.etis.ee) kaudu. Taotlusvooru tulemused selguvad hiljemalt 2018. aasta juunis ning projekte saab hakata ellu viima aasta jooksul pärast rahastusotsust.

Mobilitas Pluss programmi rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik. Programmi kogueelarve aastani 2022 on 35 373 763 eurot.

Lisainfo:

Tiina Loit-Oidsalu
Mobilitas Pluss vanemkonsultant
731 7359
Oskar Otsus
Mobilitas Pluss juht
7 317 350