1. aprillil 2016 avanevad uued riiklikud ja Mobilitas Pluss programmi uurimistoetuste taotlusvoorud

1. aprillist avaneb mitu taotlusvooru. Riigieelarvest rahastatavate personaalse uurimistoetuse ja järeldoktoritoetuse taotlusi saab esitada 30. aprillini ja Mobilitas Pluss programmi taotluste tähtaeg on 31.  august 2016.

Personaalse uurimistoetuse ja järeldoktoritoetuse taotlusvoor 2016

Alates 1. aprillist kuni 30. aprillini on avatud personaalse uurimistoetuse ja järeldoktoritoetuse 2016. aasta taotlusvoor, mille orienteeruv rahastusmaht on 3,3 miljonit eurot ja toetusi eraldatakse 2017. aastal algavatele projektidele.

PUT uurimistoetuste eestikeelsed tingimused ja juhendid

PUT uurimistoetuste ingliskeelsed tingimused ja juhendid

NB! Taotluste esitamise tähtaeg on 30. aprillil kell 17 Eesti aja järgi

Personaalne uurimistoetus on teadlase või tema juhitava väikese uurimisrühma kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse toetus. Personaalseid uurimistoetusi on kolme tüüpi: toetused otsinguprojektidele – uudsetele- ja kõrge rahvusvahelise tasemega projektidele, mille täitmisega võib kaasneda kõrge teaduslik risk; stardiprojektidelenoorteadlaste iseseisvate teadusuuringute alustamiseks ja  järeldoktoritele, et jätkata teadustööd Eestis või omandada kogemusi välismaal.

  1. 2016. aastaks said 349st esitatud taotlusest toetuse 60 projekti:

– bio- ja keskkonnateadustes 14 projekti;

– loodus- ja tehnikateadustes 18  projekti;

– terviseuuringutes 9 projekti;

– ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas 11 projekti;

– järeldoktoritoetuse sai 8 projekti.

Lisainfo:

Siret Rutiku

Uurimistoetuste osakonna juhataja

tel 7 317 381;

siret.rutiku@etag.ee

Mobilitas Pluss programmist saab 1. aprillist 2016 taotleda  järgmisi toetusi:

Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus – välisriigist Eestisse tuleva teadlase uurimisprojekti (järeldoktoriprojekti) täitmiseks. Toetus eraldatakse vastuvõtvale TA asutusele, kõrgkoolile või ettevõttele, kus järeldoktoriprojekt läbi viiakse. Asutuse omafinantseering on 5 protsenti uurimisprojekti kuludest.

 

Tagasipöörduva teadlase toetus – välisriigis järeldoktorantuuri läbinud (või võrreldaval tasemel teadustööd teinud) ja Eestisse tuleva teadlase uurimisprojekti täitmiseks. Toetus eraldatakse TA asutusele, ettevõttele või kõrgkoolile, kus tagasipöörduv teadlane tööle asub. Asutuse omafinantseering on 5 protsenti projekti kuludest.

Nii järeldoktorantuuri tulijatel kui tagasipöörduvatel teadlastel on võimalik saada 6500 eurot ühekordset ümberasumistoetust, kui nad pole 180 päeva enne taotlusvooru avamise kuupäeva elanud, õppinud või töötanud Eestis.

 

Tippteadlase toetusvälisriigist Eestisse tuleva rahvusvahelisel tasemel nimeka teadlase uurimisprojekti täitmiseks. Palgatav teadlane peab olema vähemalt viis viimast aastat töötanud väljaspool Eestit. Toetus eraldatakse positiivselt evalveeritud TA asutusele. Asutuse omafinantseering on 17 protsenti projekti kuludest.

Eelnimetatud toetuste taotlusvooru sulgemise aeg on 31. augustil 2016. aastal  kell 17.00 Eesti aja järgi.

Esimese taotlusvooruga on plaanis välja anda orienteeruvalt 20 järeldoktoritoetust (kogueelarvega 1,5 miljonit eurot), 20 tagasipöörduva teadlase toetust (kogueelarvega 800 000 eurot) ning 5 tippteadlase toetust (kogueelarvega 4,5 miljonit eurot).

Mobilitas Pluss programmi taotlusvooru info inglise keeles

Täpsem info:

Tiina Loit

Mobilitas Pluss vanemkonsultant

731 7359

tiina.loit@etag.ee

Oskar Otsus

Mobilitas Pluss juht

7 317 350

oskar.otsus@etag.ee