Loading Üritused

« Vaata kalendrit

  • Üritus on toimunud.

ERA-CVD ühiskonkurssi “Mechanisms of early atherosclerosis and/or plaque instability in Coronary Artery Disease” eeltaotluste esitamise tähtaeg

6. märts 2017

ERA-CVD  (ERA-Net on Cardiovascular Diseases) on projekt, mille eesmärgiks on soodustada ja laiendada rahvusvahelist kardiovaskulaarsete haiguste teemalist teaduskoostööd Euroopa riikide vahel.

Projekti raames on nüüd välja kuulutatud teine ühiskonkurss (JTC 2017), kus osaleb 17 teadust rahastavat organisatsiooni 16-lt maalt.

Ühiskonkursile esitatavad taotlused teemal Coronary Artery Disease (CAD) peavad katma vähemalt ühe järgnevatest alateemadest:

  • Exploration of mechanisms leading to plaque instability
  • Improvement of  imaging  techniques  as  well  as  validation  of  biomarkers (genetic, epigenetic,   lipidomic,   proteomic,   metabolomics,   microbiota), leading   to   earlier recognition  of risk  and/or  protective 

Lisaks peaks igas taotluses arvesse olema võetud interdistsiplinaarsust, soolist tasakaalu ja rahvusvahelist haaret.

Taotluse esitamisel tuleb meeles pidada, et iga teadlane võib olla nimetatud ainult ühes taotluses ning et taotluses peab olema minimaalselt 3 ja maksimaalselt 5 taotlejat, kes esindavad vähemalt 3 erinevat konkursil osalevat maad. Juhul, kui taotlusesse on kaasatud partnerid Eestist, Lätist, Poolast, Rumeeniast, Slovakkiast ja Türgist, võib taotluses olla kuni 6 partnerit.

Taotlused tuleb esitada läbi elektroonilise taotlussüsteemi https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/eracvd_jtc2017

Konkurss on kaheetapiline ning eeltaotluste esitamise tähtaeg on 6. märts 2017 kell 16:00 CET.

Eesti teadusgruppide toetused makstakse programmist Mobilitas Pluss, mille elluviija on Sihtasutus Eesti Teadusagentuur ja mida rahastatakse refinantseerimise põhimõttel Euroopa Regionaalarengu Fondist. Maksimaalne projekti toetus on kuni 150 000 eurot. Kõik hüvitatavad kulud peavad olema vastavuses programmi Mobilitas Pluss toetuse andmise tingimustes toodud abikõlblikkuse nõuetega ning ühendmääruses sätestatuga.

Info ühiskonkursi kohta: Margit Suuroja; Tel 731 7361 ja  5564 0548;  E-post: margit.suuroja@etag.ee
Info programmi Mobilitas Plus ja projekti eelarve koostamise küsimustes: Margus Harak; Tel 731 7343; E-post: margus.harak@etag.ee

Rohkem infot ERA-CVD kodulehelt http://www.era-cvd.eu/286.php

Täpsem info

Kuupäev:
6. märts 2017
Kategooria: