Ülevaated ülikoolide pingeridadest ja konkurentsist riiklikele uurimistoetustele on valmis

Eesti teadusagentuuri kodulehel on nüüd kõigile huvilistele kättesaadavad kaks eestikeelset ülevaadet, millest esimene on koostatud rahvusvahelistest ülikoolide pingeridadest ning teine konkurentsist riiklikele uurimistoetustele Eestis perioodil 2008-2017.

Rahvusvahelistes ülikoolide pingeridades orienteerumine nõuab rohkelt süvenemist ja palju aega. Valminud ülevaade hõlbustab mahukast materjalist osasaamist, avab üldist tausta ja tutvustab enim tunnustust leidnud rahvusvahelisi pingeridasid (QS World University Rankings (QS), Times Higher Education World University Rankings (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai ranking, ARWU), Webometrics, CWTS Leiden Ranking ja European Multidimensional University Ranking System (U-Multirank)) ning Eesti ülikoolide positsioone neis.

Teine ülevaade analüüsib aastatel 2008-2017 riiklikult finantseeritud konkurentsipõhiseid uurimistoetusi. Konkurentsitihedust Eesti teaduse rahastamisel viimase kümne aasta jooksul käsitletakse nii aastate, teadusvaldkondade, vastutava täitja soo, vanuse ja doktorikraadi kaitsmisest möödunud aja kui teadusasutuste lõikes.

Ülevaade ülikoolide pingeridadest

Ülevaade konkurentsist riiklikele uurimistoetustele Eestis perioodil 2008-2017

 

Lisainfo:          Maarja Sillaste, analüütik, tel 730 0371, e-post maarja.sillaste@etag.ee

                        Kadri Raudvere, analüütik, tel 730 0377, e-post kadri.raudvere@etag.ee