Ukraina eksperdid tutvusid Eesti kogemusega ELi raamprogrammi komiteedes

Eesti Teadusagentuur korraldas 17. mail  Kiievis koolitusseminari Ukraina ekspertidele, kes hakkavad esindama oma riiki EL raamprogrammi Horisont 2020 programmikomiteedes. Ukraina assotsieerus  raamprogrammiga 2015. aasta märtsis.

Loengud vaheldusid iseseiva tööga. Pildil püütakse kokku panna lühendid ja lahtiseletused

 

Päeva jooksul läbiti teemad nagu EL teaduspoliitika põhialused, komiteede struktuur ja protseduurireeglid, koostöö erinevate osapooltega oma riigile vajalike tulemuste saavutamiseks, orienteerumine lühendite rägastikus ning programikomitee liikmete roll oma riigi teaduse rahvusvahelisel tutvustamisel.

Eesti koolitajate meeskond koos suursaadik Gert Antsuga (esimeses reas Ene Kadastik ja Gert Antsu, teises reas vasakultÜlle Must, Liis Livin, Tiina Haabpiht ja Reimo Rehkli)

 

 

 

Koolituse viisid läbi Eesti Teadusagentuuri ja Haridus- ja Teadusministeeriumi  esindajad. Päevale pani punkti vastuvõtt Eesti Ukraina saatkonnas, seda juba laiemale teadus-ja innovatsiooni temaatikast huvitatute ringile.

Juuni algul saabub Ukraina delegatsioon Eestisse, kus kohtutakse oma Eesti kolleegidega erinevatest raamprogrammi komiteedest.

Koolitus sai teoks tänu Eesti Välisministeeriumi arengukoostöö arengukoostööprojektile „Ukraina Horisont 2020-s“ 

Kontakt: Ülle Must, projektijuht, tel 730 0330 ja 501 4299, e-post ulle.must@etag.ee