Tööd alustab SA Eesti Teadusagentuur hindamisnõukogu uus koosseis

Eesti Teadusagentuuri nõukogu kinnitas kooskõlastatult haridus- ja teadusministriga uue teadusagentuuri hindamisnõukogu koosseisu. Praeguse hindamisnõukogu volitused lõppevad 2015. aasta veebruari lõpus.

Teadusagentuuri juhatus pöördus positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuste ja Eesti Teaduste Akadeemia poole ettepanekuga esitada kandidaadid hindamisnõukogu uue koosseisu moodustamiseks. Kandidaate esitasid Eesti Teaduste Akadeemia ning 10 teadus- ja arendusasutust. Kokku esitati nelja valdkonda 25 kandidaati.

Vastavalt kehtivale korrale valis esitatud kandidaatide hulgast hindamisnõukogu uue koosseisu liikmed teadusagentuuri nõukogu  kooskõlastades otsuse haridus- ja teadusministriga.

Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur hindamisnõukogu koosseisu kuuluvad järgneval kolmel aastal, s.o. 1.03.2015–28.02.2018 järgmised inimesed:

 1. Eero Vasar, Tartu Ülikooli professor, Eesti Teaduste Akadeemia liige;
 2. Ergo Nõmmiste, Tartu Ülikooli professor, Eesti Teaduste Akadeemia liige;
 3. Irja Lutsar, Tartu Ülikooli professor;
 4. Jaak Vilo, Tartu Ülikooli professor, Eesti Teaduste Akadeemia liige;
 5. Jarek Kurnitski, Tallinna Tehnikaülikooli professor;
 6. Lauri Mälksoo, Tartu Ülikooli professor, Eesti Teaduste Akadeemia liige;
 7. Marek Tamm, Tallinna Ülikooli dotsent;
 8. Margus Viigimaa, Tallinna Tehnikaülikooli professor, Põhja- Eesti Regionaalhaigla kardioloogiakeskuse teadusjuht;
 9. Richard Villems, Eesti Biokeskuse juhtivteadur, Tartu Ülikooli professor, Eesti Teaduste Akadeemia liige;
 10. Tiina Nõges, Eesti Maaülikooli professor;
 11. Tiit Tammaru, Tartu Ülikooli professor;
 12. Tõnis Timmusk, Tallinna Tehnikaülikooli uurija-professor.

Hindamisnõukogu ülesanded:

1) hindab järjepidevalt, asjatundlikult ja sõltumatult institutsionaalse ja personaalse uurimistoetuse taotlusi;

2) osaleb Eesti Teadusagentuuri otsusel teiste Eesti Teadusagentuurile õigusaktidega pandud ülesannete täitmises;

3) koostab vähemalt kord kolme aasta jooksul oma tööst kokkuvõtte ning teeb selle avalikult kättesaadavaks.