WIS 2013

Rahvusvaheline konverents “9th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics and 14th COLLNET Meeting”

 15.-17. augustil organiseerib Eesti Teadusagentuur Tartus  rahvusvahelise konverentsi, mille keskmes on teadusmeetriliste uuringute kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed aspektid.

Tegemist on  rahvusvaheliste konverentside sarja International Conference on Webometrics, Informetrics kolmeteistkümnenda üritusega. Kuna kiiresti arenevate Aasia riikide teaduspoliitikate kujundamisel mängivad teadusmeetrilised uuringud suurt rolli, on juhtrolli konverentside korraldamisel seni haaranud India, Hiina, Lõuna Korea, neile on assisteerinud Saksamaa,  Prantsusmaa. Sellelaadne rahvusvaheline konverents toimub Eestis esimest korda.

Konverentsil käsitletakse järgmisi teoreetilisi, metodoloogilisi ja rakenduslikke aspekte:

  • Teadusmeetria / Informeetria / Vebomeetria uued suunad;
  • Teaduskoostöö alased uuringud;
  • Visualiseerimise tehnikad koostöö alastes uuringutes;
  • T&A alased kvantitatiivsed analüüsid;
  • T&A hindamise indikaatorid;
  • Teaduse ja tehnoloogia alase koostöö kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed aspektid.

Ettekannete laiendatud kokkuvõtete esitamise tähtaeg on  3. märts, konverentsile  registreerimise tähtaeg 14. juuli.

Registreerumine ja täpsem informatsioon

logo