Teaduseetika seminarid

Korraldatud seminarid ja koolitusmaterjalid

I

6. juuni 2014 “Lubatud ja lubamatu teaduses”

  • Maura Hiney Iirimaa (Irish Health Research Board; Science Europe Research Integrity working group) — “Research Integrity: the good, the bad and the ugly“
  • Torkild Vinther, Norra (National Committees for Research Ethics in Norway, ENRIO network) — “Research Integrity in Europe and in Norway”
  • Markku Helin, Soome (Finnish Advisory Board on Research Integrity, University of Turku) — “The Finnish Guidelines on Responsible Conduct of Research”
  • Margit Sutrop, Eesti (Tartu Ülikooli eetikakeskus) – “Research ethics in Estonia: the current situation and future perspectives”

Kokkuvõte teaduseetika seminarist 6.06

Seminari meediakajastus:

II

31. oktoober 2014 “Teadustöö ja eetika”

Seminari kaasrahastati Norra teaduskoostöö programmist.

Ethical decisions as an evidence based decisions, examples from social sciences
Mare Ainsaar, Tartu Ülikool / University of Tartu

Ethics requirements in Horizon 2020
Kristin Kraav, Eesti Teadusagentuur / Estonian Research Council

Responsibility for research and innovation: from ethical issues towards the co-construction of Responsible Research and Innovation (RRI)
Veikko Ikonen, VTT Technical Research Centre of Finland

Norwegian Ethical Guidelines for social sciences and humanities and norms for research integrity
Kjersti Fjørtoft, The National Committee for Research Ethics in the Social Sciences and the Humanities (NESH); University of Tromsø, Department of philosophy

Ettekandeid saab järelvaadata meie Youtube kanalist.

III

17. septembril Tartus ja 18. septembril 2015 Tallinnas seminar „Hea teadustava“.

Seminar tutvustas teadustöö peamisi reegleid, tavasid ja põhimõtteid kooskõlas riiklike ja rahvusvahelistele normidega. Millised on erinevused hea teadustava, küsitava väärtusega „teadustöö“ ja tõelise väärkäitumise vahel.  Lisaks oli kavas ettekanded andmekaitse, autoriõiguste, teaduslike uurimistööde avaldamisprotsessi, juhendamise, konfliktolukordade lahendamise  teemadel.

Praktilistes õpitubades seminaripäeva teises osas õpiti ära tundma huvide konflikti ja väärkäitumist teaduses, kuidas peaks sellisel juhul toimima ning ka seda, millised tagajärjed probleemidest möödavaatamisel võivad olla. Millised on lahendusteed keerulistest olukordadest väljatulemiseks. Seminar annab võimaluse arutada oma probleeme ja jagada kogemusi kolleegidega erinevatest asutustest.

Lektoritest:

Dr. Nicole Fögeril on doktorikraad biokeemias, tegutsenud teadlasena Saksamaal, Šveitsis ja Austrias ning aastast 2010 on OeAWI (Austrian Agency for Research Integrity) direktor. Nicole Föger valiti 2012. ja uuesti 2015. aastal ENRIO (European Network of Research Integrity Offices) võrgustiku eesistujaks, ta on hinnatud ja kutsutud esineja üle maailma temaatilistel konverentsidel ja seminaridel.

Helga Nolte on Hamburgi Ülikooli ombudsmani institutsiooni ja nõukogu assistent ning tegutseb juba aastaid koolitajana ja nõustajana teadus- ja teadlaseetika teemadel Saksamaal ja mujal maailmas.

Dr. Gerlinde Sponholzil  on doktorikraad meditsiinis ning tal on aastakümneid õpetamis- ja nõustamiskogemust meditsiini-, teaduse- ja organisatsioonieetikas. Ta on mitme Saksamaa ülikooli ja instituudi eetika töögruppide asutaja- ja nõukogu liige.

Seminari ettekanded:

Vortrag Estland – pub

Teaching GSP-pub

http://www.etag.ee/wp-content/uploads/2012/05/EL_Sotsiaalfond_horisontaal-Copy.jpg