Hea teadustava raamdokument

Eesti Teadusagentuuri juurde loodud töörühm on koostanud hea teadustava raamdokumendi, mis aitab nii meie teadlastel, teadusasutustel kui teadust rahastavatel organisatsioonidel mõista, mis on aus teadus ja kuidas tagada  teaduse usaldusväärsus.

Hea teadustava on loodud raamdokumendina, mis on juhiseks kõigile Eesti teadusasutustele ja neis töötavatele teadlastele. Teadusasutuse ülesandeks jääb oma organisatsioonis korraldada hea teadustava rakendamine, mõeldes läbi, kuidas suurendada teadlikkust hea teadustava põhimõtetest, seirata teaduskeskkonda ja vajadusel sekkuda ning menetleda väärkäitumise kahtlusega juhtumeid. Teadusasutuste praktikate ühtlustamiseks kutsume teadusasutusi oma protseduurireeglite ja eeskirjade väljatöötamisel koostööd tegema.

Hea teadustava dokumendi loomise algatas Eesti Teadusagentuur 2016. aasta alguses, moodustades töörühma, kuhu kuuluvad teadusasutuste, Eesti Teaduste Akadeemia, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Teadusagentuuri esindajad. Teksti koostamise usaldas Eesti Teadusagentuur Tartu Ülikooli eetikakeskusele, kes oli juba varem alustanud Tartu Ülikooli hea teadustava kirjapanemist, mistõttu kaks algatust ühendati.

Hea teadustava dokumendi esimesele tööversioonile koguti tagasisidet pärast dokumendi tutvustamist Tartus 10. veebruaril 2017 toimunud konverentsil „Aus teadus – mõtestades head teadustava“. Saadud tagasiside alusel on hea teadustava teksti oluliselt täiendatud ja muudetud.

Hea teadustava kokkuleppe pidulik allkirjastamine toimus 1. novembril 2017 Tallinnas ministeeriumide ühishoones (Suur-Ameerika 1) toimunud rahvusvahelisel seminaril „Research Integrity: Individual or Collective Responsibility“, mille korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus koostöös Euroopa Komisjoni, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Teadusagentuuriga. Seminari kava on leitav http://www.eetika.ee/et/workshop-research-integrity-individual-or-collective-responsibility

Hea teadustava

Seminari „Research Integrity: Individual or Collective Responsibility“ ja hea teadustava raamdokumendi allkirjastamise fotogalerii

Kontakt:
Kadri Mäger
kadri.mager@etag.ee
tel +372 7317 358