Ausa teaduse töörühm

Martin Eessalu, HTM teadusosakonna peaekspert
Jüri Engelbrecht, TTÜ emeriitprofessor, akadeemik
Andres Koppel, ETAg, juhatuse esimees
Priit Kulu, TTÜ emeriitprofessor
Katri Ling, EMÜ teadus- ja arendusosakonna peaspetsialist
Kristi Lõuk, TÜ Eetikakeskuse projektijuht
Toivo Maimets, TÜmolekulaar- ja rakubioloogia instituudi direktor ning TÜ eetikakeskuse nõukogu esimees
Kadri Mäger, ETAg, töörühma koordinaator
Tanel Mällo, TLÜ teadusosakonna juhataja
Eha Nurk, TAI, osakonna juhataja
Margus Pärtlas, EMTA õppe- ja teadusprorektor
Urve Sinijärv, EKA teadusprorektor
Margit Sutrop, TÜ professor, Eetikakeskuse juhataja
Tarmo Uustalu,TTÜ professor, akadeemik

  • Töörühma ülesanne on avalike arutelude järel ja kogutud ettepanekute põhjal  koostada ausa teaduse raamdokument, mis aitab nii teadlastel, teadusasutustel kui teadust rahastavatel organisatsioonidel mõista, mis on aus teadus ja kuidas tagada  teaduse usaldusväärsus.