Ausa teaduse töörühm

Martin Eessalu, HTM teadusosakonna peaekspert
Jüri Engelbrecht, TTÜ emeriitprofessor, akadeemik
Andres Koppel, ETAg, juhatuse esimees
Priit Kulu, TTÜ emeriitprofessor
Katri Ling, EMÜ teadus- ja arendusosakonna peaspetsialist
Kristi Lõuk, TÜ Eetikakeskuse projektijuht
Toivo Maimets, TÜmolekulaar- ja rakubioloogia instituudi direktor ning TÜ eetikakeskuse nõukogu esimees
Kadri Mäger, ETAg, töörühma koordinaator
Tanel Mällo, TLÜ teadusosakonna juhataja
Katrin Niglas, TLÜ teadusprorektor
Eha Nurk, TAI, osakonna juhataja
Margus Pärtlas, EMTA õppe- ja teadusprorektor
Urve Sinijärv, EKA teadusprorektor
Margit Sutrop, TÜ professor, Eetikakeskuse juhataja
Tarmo Uustalu,TTÜ professor, akadeemik

  • Eesti Teadusagentuur (ETAg) kutsus 2016. aasta märtsis kokku töörühma, et koostada Eesti hea teadustava raamdokument, mis oleks juhiseks teadlaskonnale teaduse hea nime hoidmisel. Selle eesmärk on toetada ühtset arusaama ausast teadusest ning selle põhimõtete juurdumist ja levikut Eestis.  Töörühm tutvus paljude riikide hea teadustavaga ning arutas teaduseetika küsimusi laialdasemalt teadusasutuste ja teadusüldsusega. Selle dokumendi lõpule viimine töörühmas kulges Tartu Ülikooli Eetikakeskuse juhtimisel.