Ausa teaduse raamdokument

Mis on aus teadus? ja Kuidas tagada teaduse usaldusväärsus?

Eesti teadusagentuuri juurde loodud töörühm on koostanud ausa teaduse raamdokumendi, mis aitab nii meie teadlastel, teadusasutustel kui teadust rahastavatel organisatsioonidel mõista, mis on aus teadus ja kuidas tagada  teaduse usaldusväärsus.

Ausa teaduse raamdokument (projekt)

Arvamusi raamdokumendi kohta sai edastada 1. märtsini 2017.

Kogutud ettepanekute põhjal koostab töögrupp täiendatud dokumendi, mis saadetakse seejärel ülikoolidele ja teistele teadusasutustele kooskõlastamiseks.

 

Kontakt:

Kadri Mäger

kadri.mager@etag.ee
tel +372 7317 358