Ausa teaduse raamdokument

Mis on aus teadus? ja Kuidas tagada teaduse usaldusväärsus?

Eesti teadusagentuuri juurde loodud töörühm on koostanud ausa teaduse raamdokumendi, mis aitab nii meie teadlastel, teadusasutustel kui teadust rahastavatel organisatsioonidel mõista, mis on aus teadus ja kuidas tagada  teaduse usaldusväärsus.

Olete oodatud kaasa rääkima ja arvamust avaldama!

Ausa teaduse raamdokument (projekt)

Arvamusi raamdokumendi kohta ootame 1. märtsini e-posti aadressil kadri.mager@etag.ee

või alloleva veebivormi kaudu:

Ausa teaduse raamdokument

Kogutud ettepanekute põhjal koostab töögrupp täiendatud dokumendi, mis saadetakse seejärel ülikoolidele ja teistele teadusasutustele kooskõlastamiseks.

 

Kontakt:

Kadri Mäger

kadri.mager@etag.ee
tel +372 7317 358