Teaduseetika

ETAgi kohustuseks on järgida teadusele omaseid eetilisi põhimõtteid ja häid tavasid. Oleme 2014-2015 korraldanud kolm laiemale teadusavalikkusele suunatud seminari ja koolitust, kuhu oleme kutsunud esinema väliseskperte rahvusvaheliselt tunnustatud tippasjatundjate seast.

Eesti Teadlaste Eetikakoodeks

Singapuri deklaratsioon

European Code of Conduct for Research Integrity

 

Koostöö Euroopa organisatsioonidega

Science Europe

ETAg on esindatud Science Europe Euroopa teadusuuringute usaldusväärsuse (research integrity) teemalises töörühmas. Töörühma ülesandeks oli teadvustada  ja näidata teema olulisust nii teadlaskonna kui kogu ühiskonna jaoks ning konsolideerida liikmesriikides olev kogemus ja leida koostöövõimalusi.

Töögrupi ühistööna valminud dokumendid:

Seven reasons to care about integrity in research

Briefing_Paper_Research_Integrity

 

 

Logo_enrio_medio_no_margini

ETAG osaleb ENRIO (European Network of Research Integrity Offices) võrgustiku töös.

 

Kontakt: Kadri Mäger

e-mail: kadri.mager@etag.ee
telefon: +372 7317 358

 

 

 

Korraldatud seminarid ja koolitusmaterjalid

6. juuni 2014 “Lubatud ja lubamatu teaduses”

31. oktoober 2014 “Teadustöö ja eetika”

17. -18. september 2015 „Hea teadustava“