Soolõime

Soolõime on Euroopa Liidu teaduspoliitika üheks prioriteediks programmi Horisont 2020 raames ja muutumas järjest olulisemaks aspektiks nii teadusuuringute läbiviimisel, uuringutoetuste taotlemisel kui teadlaskarjääris üldse.

Science-Europe

 

 

 

ETAg osaleb Science Europe Euroopa soolõime ja mitmekesisuse (gender and diversity) teemalises töörühmas. Töörühma ülesandeks on aidata teadvustada teemat ühiskonna ja teadlaste jaoks konsolideerides liikmesriikide kogemust teadlaskarjääri arendamise, uurimistoetuste jagamise, kogutavate andmete jm aspektides.

ETAg osaleb ka COST-algatuses TN1201 GenderSTE. GenderSTE on teadlaste ja poliitikakujundajate võrgustik, mille eesmärgiks on tõsta soolõime alast teadlikkust teadustöös Euroopa Liidus jt riikides, et tagada teadusuuringute suurem vastavus ühiskonna vajadustele ja teaduse jätkusuutlikkus. Võrgustiku kaudu levitatakse oskusteavet, mis toetab soolise aspekti integreerimist teadustöösse ning struktuurimuutusi institutsioonides.

Võrgustiku eesmärk on tõsta sooteadlikkuse taset tehnoloogia ja keskkonnaga seotud valdkondades nagu linnaplaneerimine, transport, energia, kliima ja tööstuslik innovatsioon. GenderSTE pakub teadlastele võimalusi lühikesteks õppevisiitideks enesetäiendamiseks sooteadliku teadustöö osas. Võrgustiku tegevuste kohta leiab täiendavat info kodulehelt: www.genderste.eu.

Toimunud üritused

Kontakt:

Eva-Liisa Otsus
analüüsiosakonna juhataja
eva-liisa.otsus@etag.ee
tel 730 0379