Teadusharidus

TeaMe+_lipud_horisontaalne_color

Teadushuvihariduse, uurimusliku õppe ja LTT kirjaoskuse arengu toetamine

Tegevuse raames toetatakse õpilastele erinevate võimaluste loomist LTT-huvi süvendamiseks ja ülevalhoidmiseks. Toimuvad erinevad koolitused uurimistööde juhendajatele ja õpilasleiutajate juhendajatele , korraldatakse iga-aastane õpilaste teadusfestival nii uurimistöid tegevatele kui teadushuvihariduses osalevatele lastele ja noortele ning nende õpetajatele ja juhendajatele.

Selleks, et toetada teadushuviringide juhendajaid pakume ühe võimalusena koolitusi, kus ise teha läbi erinevaid praktilisi töid kogenud ringijuhendajate ettenäitamisel ja kuulates nende kogemusi.

Toimub teine teadushuvihariduse teemaline koolitus, 21. märtsil, 2017, Tartu Loodusmajas (Lille 10, Tartu)

Koolituse sisuks on temaatiliste teadusnädalate/-laagrite läbiviimise kogemuse jagamine järgnevatel teemadel:

  1. Maateadus ja bioloogia
  2. Keemia
  3. Kosmosetehnoloogia
  4. Füüsika

Koos tehakse läbi praktilisi ülesandeid ja arutatakse tegevusprotsesside kirjeldusi. Iga teema käsitlemiseks jagatakse koolitusmaterjal vähemalt 20 tunni ulatuses. Tegevused on praktilised, integreeritud igapäevaeluga ja välja toodud lõiming erinevate õppeainetega. Praktilised tegevused  sobivad I ja II kooliastme õpilastele.

Koolitaja on Heli Lätt, kes on korraldanud nendel teemadel laagrinädalaid Lasva vallas

Koolitus algab

kell 9.30 hommikukohviga

kell 10.00 alustame tegevustega

kell 12.15 lõuna

kell 14.15 turgutuspaus

lõpetame hiljemalt kell 16.00

Koolitus on osalejatele tasuta.

Kohad on täitunud, kui soovite olla ootenimekirjas, saatke kiri aadressile: katrin.saart@etag.ee

 

 

 

Esimene teadushuviringi juhendajatele koolitus Tartus toimus 23. augustil 2016, kus tehti erinevaid praktilisi katseid. Päeva esimest osa juhendas Kaire Kivi (OÜ miniLabor) kui meisterdati 1.-3.klassi õpilaste huviringidele . Teine osa päevast oli suunatud 4.-6.klassi õpilaste juhendamisele. Seda viis läbi Peeter Sipelgas (MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis).

Koolitusmaterjalid on samuti kättesaadavad:

1.-3. klassi õpilastele

4.-6. klassi õpilastele

Huvilised saavad vaadata koolituse pilte ja tehtud töid siit  PILDID

 

2016. aasta alguses loodi Eesti TEADUSHUVIhariduse Liit.

Liidu eesmärk on koondada ja arendada Eesti loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna, sh IT, (edaspidi LTT valdkonna) huviharidust ja -tegevust pakkuvaid ning sellega seotud füüsilisi
ja juriidilisi isikuid ning esindada ja kaitsta nende huve.

Täpsem info liitumise ja tegevuse kohta: http://www.teadushuvi.ee/et

Eesti teadushuvihariduse liit kutsub LTT vallas tegutsevaid huviringe endast märku andma ja liikmeks astuma – tutvustav artikkel Õpetajate Lehes

 

Kasulikke abimaterjale

Raamat „Arenev teadushuviharidus. Õpime kogemustest“ veebist

teadusHH raamatu kaanepilt

Raamat „Arenev teadushuviharidus. Õpime kogemustest.“ valmis Eesti Teadusagentuuri ja Arenduskeskuse Opinkirjo koostööprojekti „Kvaliteetse teadushuvihariduse põhimõtete väljatöötamine Soome ja Eesti huviharidussüsteemide alusel 2015“ raames. Projekt oli suunatud teadushuviringi pedagoogika ja kvaliteedinäitajate arendamisele ning kogemuste vahetamisele Soome ja Eesti vahel.

 

 

 

 

Salme Põhikooli teadusnädala katsete e-raamat “Käed külge”

 

Sarnasel teemal:

Õpetajate Leht, 7. okt,2016 – Õpilaste teadushuvi toetuseks

Sirp, 2. sept, 2016 – Huviharidus ei ole ainult soe bussipeatus

Õpetajate Leht, 20. mai, 2016 –Huvitegevus peab muutuma senisest kättesaadavamaks

Õpetajate Leht, 6.mai, 2016 –Huviharidusest ja -tegevusest muudatuste tuules

Õpetajate Leht 4.märts, 2016 – Riiklik ringiraha tuleb siiski

Miks.ee Uudiskiri, veebruar, 2016 – Teadushuviharidus vajab eelisarendamist

Õpetajate Lehes, 22. jaanuar 2016 – raamatu “Arenev teadushuviharidus. Õpime kogemustest” tutvustus
Miks.ee Uudiskiri, 2016  raamatu “Arenev teadushuviharidus. Õpime kogemustest” tutvustus

 

Täiendav info: Katrin Saart, Eesti Teadusagentuur, tel (+372) 7300378, e-post: katrin.saart@etag.ee